10.1. Asymptomatisk bakteriuri

Asymptomatisk bakteriuri (ABU) har i store studier ikke vist økt sykelighet eller dødelighet. Det er kun indisert å behandle ABU hos gravide og pasienter som skal til transurethral prostatektomi eller gjennomgå urologiske inngrep som medfører slimhinneblødning. Det har vært diskutert hvorvidt ABU skal behandles hos nyretransplanterte.

Foreløpig er det gjort få randomiserte studier på dette området og det er derfor vanskelig å komme med sterke anbefalinger. Screening for ABU anbefales bare når antibiotikabehandling kan bli aktuelt.

Kateterassosiert bakteriuri resulterer i unødig bruk av antimikrobielle midler som bidrar til økning av resistente mikrober. Bakterier som isoleres ved asymptomatisk bakteriuri er ofte lavvirulente og beskytter trolig mot etablering av mer virulente bakterier i urinveiene. Samme bakterie kan være tilstede i flere år uten å medføre urinveisinfeksjon eller dårligere nyrefunksjon.

Diagnostikk

Kvinner: Funn av > 100 000 kolonidannende enheter/mL med samme resistensmønster i to påfølgende urinprøver hos en person uten symptomer fra urinveiene.

Menn: Funn > 100 000 kolonidannende enheter/mL i en urinprøve hos en person uten symptomer fra urinveiene.

Prøve tatt ved steril kateterisering: Funn av > 100 kolonidannende enheter/mL i en urinprøve hos en person (uansett kjønn) uten symptomer fra urinveiene.

Urin stiks: Ikke egnet metode for påvisning av ABU.

Screening/behandling for ABU

 • Under tidlig ( < 3 md) graviditet
 • Før transuretral reseksjon av prostata
 • Før annen urologisk intervensjon som medfører traumatisk slimhinneblødning

Ikke screening/behandling for ABU

 • Ikke-gravide kvinner
 • Pasienter med diabetes mellitus
 • Eldre
 • Pasienter med permanent urinveiskateter
 • Pasienter med spinal skade
 • Før ikke-urologisk kirurgi (f.eks ortopedi, karkirurgi)

Behandling hos gravide

Se Urinveisinfeksjoner hos gravide og ammende.

Behandling hos pasienter som skal til transurethral prostatectomi/urologisk instrumentering

Se Antibiotisk infeksjonsprofylakse ved urologisk kirurgi.

Kunnskapsoppsummering

PICO1

 • P: Pasienter med asymptomatisk bakturi
 • I: Behandling
 • C: Ikke behandling
 • O: Prim. endepunkt (EP) behandlingstrengende infeksjon (cystitt/febril urinveisinfeksjon/pyelonefritt)

PICO2

 • P: Pasienter med asymptomatisk bakturi
 • I: Behandling i 1-3 dager
 • C: Behandling i 7 dager
 • O: Prim. endepunkt (EP) behandlingstrengende infeksjon (cystitt/febril urinveisinfeksjon/pyelonefritt)

Referanser

 1. Nicolle LE,Bradley S, Colgan R. Infectious Diseases Society of America Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Asymptomatic Bacteriuria in Adults. Clin Infect Dis 2005;40:643-54.
 2. Svenska Infektionsläkarföreningen, 2006. Vårdprogram för Urinvägsinfektioner hos vuxna. (Web: sist aksessert 03.05.2013)
 3. Vazquez JC, Villar J. Treatments for symptomatic urinary tract infections during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD002256. Edited (no change to conclusions), published in Issue 1, 2010.
 4. WidmerM, Gülmezoglu AM, Mignini L et al. Duration of treatment for asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD000491.
 5. Lumbiganon P, Laopaiboonb M, Thinkhamrop J. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Curr Opinion Obst Gyn 2010;22:95-99.
 6. Godfrey K.M, Harding M.D. Antimicrobial treatment in diabetic woman with asymptomatic bacteriurua.
 7. Grabe M, Bjerklund-Johansen TE, Botto H. Guidelines on Urological Infections. Eur Assoc Urology, 2009.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018