6.4.6. Staphylococcus aureus

Meningitt med Staphylococcus aureus forekommer hyppigst etter penetrerende traumer eller som komplikasjon til nevrokirurgiske inngrep [1], totalt er 1-6% av bakterielle meningitter forårsaket av S. aureus [2-4]. Lokal spredning til CNS forekommer også, likeså hematogen spredning til CNS. Ved S. aureus-meningitt må en være oppmerksom på andre aktuelle manifestasjoner så som pneumoni, endokarditt, osteomyelitt og fremmedlegemeinfeksjoner. Mortaliteten er høy, ca 50%.
S. aureus i norske blodkulturisolater er i 99,0% av tilfellene meticillinfølsomme, 1,0% er MRSA (mecA) (5). 96,6% er følsomme for fusidin, 99,5% for gentamicin, 100% for linezolid, 99,8% for rifampicin, 99,0% for trimetoprim-sulfametoxazole (TMS) og 100% for vancomycin [5]. Forekomsten av MRSA er langt større de fleste steder utenfor Norge, og reiseanamnese må vektlegges ved initialbehandling dersom funn i spinalvæske eller blodkultur gir mistanke om infeksjon med S. aureus.

Referanser

  1. Tunkel AR et al: Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. Clin Infect Dis. 2004;39(9):1267.
  2. Zumo LA, Roos KL: Staphylococcal Meningitis. http://misc.medscape.com/pi/android/medscapeapp/html/A1165941-business.html.
  3. Roberts FJ, Smith JA, Wagner KR. Staphylococcus aureus meningitis: 26 years' experience at Vancouver General Hospital. Can Med Assoc J. Jun 15 1983;128(12):1418-20.
  4. Schlesinger LS, Ross SC, Schaberg DR. Staphylococcus aureus meningitis: a broad-based epidemiologic study. Medicine (Baltimore). Mar 1987;66(2):148-56.
  5. NORM/NORM-VET 2010 Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Tromsø/Oslo 2011. ISSN: 1502-2307; p 59.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018