13.8. Bittinfeksjoner (hund, katt, menneske)

13.8. Bitt - Profylakse

13.8. Infeksjon ved hundebitt/kattebitt - Behandling

13.8. Infeksjon ved menneskebitt - Behandling

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018