Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Matvareforbruk

Forbruket av ulike matvarer kan endre seg betydelig over tid, men endrer seg som regel lite fra år til år. I denne rapporten brukes hovedsakelig matforsyningsstatistikk til å beskrive utviklingen i matvareforbruket over tid, mens de nasjonale kostholdsundersøkelsene beskriver inntaket av matvarer i grupper av befolkningen.

Matforsyningsstatistikken er basert på statistikk over import, eksport, produksjon og omsetning av matvarer. Tallene viser mengden av matvarer som tilføres markedet fra produsent til første ledd på mottakersiden, som grossist, detaljist eller ved direkte salg. Matforsyningsstatistikken viser matmengdene som står til rådighet for hele befolkningen på engrosnivå (engrosforbruk). Matvareforbruk på engrosnivå skiller seg fra forbruk på husholdningsnivå, som måles i forbruksundersøkelsene, og inntak som måles i kostholdsundersøkelsene.

Tallene for engrosforbruk i 2022 er foreløpige, og det kan bli justeringer i neste års rapport. Mer informasjon om datagrunnlaget gis her og i den detaljerte utgaven av rapporten Utviklingen i norsk kosthold 2023 (helsedirektoratet.no).

Tabell 1 gir oversikt over matvareforbruk på engrosnivå 1953–2022. Tabell 2 gir oversikt over mengde fisk og sjømat omsatt fra grossist til dagligvarehandel og storhusholdning 2003–2022.

Tabell 1

Matvareforbruk på engrosnivå1. Kilo per person per år.   

 

1953-55

1979

1989

1999

2000

2009

2010

2012

2015

2017

2019

2020

2021

2022*

Korn, som mel (ekskl. ris) 

97,2 

75,1 

76,4 

82,9 

81,3 

81,5 

81,0 

77,8 

77,3 

77,3 

76,2 

79,8 

77,8 

76,1 

Ris 

1,5 

2,5 

3,1 

3,6 

3,7 

4,8 

4,9 

4,4 

5,0 

4,8 

4,8 

5.8 

4,5 

5,1 

Matpoteter 

92,5 

62,6 

50,3 

32,0 

32,4 

21,1 

21,9 

26,3 

18,9 

16,3 

15,4 

21,3 

20,2 

17,5 

Poteter til bearbeiding2 

 

11,3 

21,3 

27,0 

24,6 

28,0 

29,4 

25,9 

25,0 

28,1 

28,0 

28,8 

27,2 

28,3 

Sukker, honning o.l. 

40,1 

44,7 

40,5 

43,8 

42,8 

31,9 

30,9 

29,0 

27,0 

25,4 

23,9 

25,8 

26,1 

24,1 

Erter, nøtter o.l.3 

 

 

4,7 

6,3 

6,7 

8,7 

8,9 

8,9 

9,3 

9,6 

9,2 

8,8 

10,2 

10,0 

Kakao og kakaoprodukter 

 

 

3,9 

3,1 

3,7 

6,0 

6,3 

6,3 

6,2 

6,2 

5,7 

6.3 

6,7 

6,6 

Grønnsaker 

35,4 

46,4 

53,1 

60,6 

59,3 

68,5 

71,9 

73,9 

76,9 

78,4 

81,2 

81,9 

81,3 

77,6 

Frukt og bær 

41,2 

76,0 

78,6 

68,7 

69,3 

89,6 

88,1 

88,7 

90,1 

88,8 

84,9 

83,5 

84,8 

80,9 

Kjøtt4 

33,3 

51,1 

49,7 

59,6 

60,6 

69,3 

68,5 

70,4 

71,3 

71,4 

69,9 

72,3 

76,6 

72,0 

Kjøttbiprodukter5 

2,4 

3,2 

3,1 

3,3 

3,1 

2,9 

2,9 

2,7 

2,7 

2,2 

2,3 

2,4 

2,4 

2,3 

Egg 

7,4

10,8 

11,6 

10,8 

10,4 

11,9 

11,9 

12,6 

12,8 

13,1 

13,5 

13,6 

13,4 

13,3 

Helmelk 

194,5 

160,1 

63,6 

32,4 

30,3 

20,3 

19,9 

18,8 

17,7 

17,0 

16,8 

16,3 

15,7 

15,2 

Lettmelk 

 

 

79,2 

72,6 

60,0 

51,9 

50,4 

46,7 

40,2 

36,8 

33,8 

33,9 

32,4 

30,4 

Mager melk

10,0 

26,3 

32,2 

22,2 

31,8 

33,3 

33,0 

32,4 

33,0 

29,5 

30,0 

31,0 

30,1 

27,5 

Yoghurt 

 

 

 

6,8 

6,9 

9,2 

9,1 

9,1 

10,3 

10,1 

9,7 

10,9 

10,9 

10,7 

Konserverte melkeprodukter

3,2 

14,5 

18,5 

19,8 

21,4 

31,0 

32,4 

31,4 

23,4 

25,1 

22,8 

25,6 

30,7 

31,4 

Fløte, rømme (som 38% fett)

5,0 

6,6 

6,9 

6,5 

6,5 

6,8 

6,9 

7,7 

7,4 

7,2 

7,0 

8,3 

7,9 

7,8 

Ost 

8,0 

12,0 

13,2 

14,5 

14,5 

16,8 

16,9 

17,1 

18,5 

18,1 

18,3 

19,6 

20,0 

18,8 

Smør, inkl. smør i margarin 

3,8 

5,4 

3,4 

3,3 

3,3 

2,9 

3,0 

3,6 

3,3 

3,5 

3,6 

3,7 

3,5 

3,2 

Margarin 

24,2 

15,3 

13,0 

12,1 

11,1 

9,0 

8,6 

8,2 

8,4 

8,3 

7,6 

8,1 

8,0 

7,6 

-herav lettmargarin 

 

0,2 

1,9 

2,5 

2,5 

2,5 

2,3 

2,0 

2,4 

2,4 

1,1 

1,1 

1,2 

1,2 

Annet fett 

3,8 

4,9 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkemengde 1000 stk. 

3394 

4073 

4227 

4462 

4491 

4829 

4889 

5019 

5190 

5277 

5348 

5379 

5408 

5457 

* Foreløpige tall. 
1 Grensehandel er ikke inkludert i engrostallene. Det er foretatt en rekke revisjoner i tallseriene for flere matvaregrupper siden 1950-årene, se detaljert utgave av Utviklingen i norsk kosthold 2023. Data for fisk og sjømat er vist i tabell 2. 
2 Potetprodukter er omregnet til matpoteter, f.o.m. 1989. 
3 Inkluderer tørre erter, bønner, linser og andre belgvekster, nøtter, peanøtter og oljeholdige frø og frukter. 
4 Ekskl. kjøttbiprodukter og grensehandel, inkl. hval og vilt. 
5 Metoden for beregning av mengde kjøttbiprodukter er endret f.o.m. 2002. 
6 Omfatter skummet melk og lettmelk med høyst 0,7 % fett. 

Tabell 2

Fisk og sjømat. Mengde omsatt fra grossist til dagligvarehandel og storhusholdning1.

Kilo per person per år.

 

2003

2005

2009

2010

2012

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Produktvekt

21,2

21,0

21,2

20,9

21,6

21,4

20,7

19,7

19,4

19,4

19,3

19,4

18,8

Filetvekt13,4

13,7

14,013,814,714,914,413,613,413,513,213,313,1
Hel urenset 32,933,834,133,835,435,834,632,732,132,131,431,631,0

* Foreløpige tall. 
1 Produktvekt: Mengden fisk og sjømat i den form de er anskaffet. Filetvekt: Produktvekt omregnet til filet. Hel urenset: Produktvekt omregnet til hel urenset fisk (rund vekt). 

Matforsyningsstatistikk og grensehandel

Privat grensehandel av matvarer er ikke inkludert i tallene for engrosforbruk. NIBIO har beregnet grove anslag for grensehandel av korn- og melvarer, kjøtt, meierivarer, sukkervarer, sjokolade og sukker i brus. Se omtale her. Grensehandelen var langt lavere i 2020 og 2021 enn før pandemien. Grensehandelen tok seg opp i 2022, men var fortsatt lavere enn i 2019.

Anslagene for grensehandel er illustrert i figurene for korn, kjøtt og sukker.

 

2.1. Korn

2.2. Grønnsaker, frukt og bær

2.3. Belgfrukter og nøtter

2.4. Poteter

2.5. Fisk og sjømat

2.6. Kjøtt og kjøttvarer

2.7. Melk og meieriprodukter

2.8. Smør, margarin og annet fett

2.9. Sukker

2.10. Brus, mineralvann, sjokolade og sukkervarer

2.11. Anslag grensehandel

2.12. Selvforsyningsgrad

2.13. Matvarepriser

2.14. Morsmelk

2.15. Skolemåltidet

Siste faglige endring: 15. februar 2024