Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.13Matvarepriser

Utviklingen i matvareforbruket påvirkes av prisutviklingen for de enkelte varegruppene. Matvaregruppene med størst økning i konsumprisindeksen fra 2015 til 2022 var oljer og fett samt fisk og sjømat (Tabell 6).

Det er ugunstig at konsumprisindeksen har økt betydelig mer for fisk enn for kjøtt. For varegruppene Sukker, syltetøy, honning, sjokolade og sukkervarer og Mineralvann, leskedrikker og juice økte konsumprisindeksen fra 2015 til 2020, men den gikk betydelig ned i 2021 og viste en relativt flat utvikling videre til 2022. Bortfallet av særavgifter i 2021 har hatt betydning for prisutviklingen på sukkerholdige varer de siste årene. 

Tabell 6

Konsumprisindeksen for matvarer (2015 = 100)

 

1999

2009

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kjøtt

95

103

100

100

101

102

105

108

119

Fisk og sjømat

71

86

100

117

119

122

125

125

136

Melk, ost og egg

71

93

100

102

105

106

109

108

113

Oljer og fett

62

90

100

108

114

120

127

127

142

Brød og kornprodukter

75

91

100

102

104

106

108

109

117

Frukt

79

85

100

98

104

108

116

110

115

Grønnsaker, inkl. poteter

76

92

100

100

103

106

112

110

117

Sukker, syltetøy, honning, sjokolade og sukkervarer

86

99

100

101

106

103

106

991

102

Andre matvarer

84

94

100

105

105

106

110

110

116

Kaffe, te og kakao

83

79

100

101

101

100

100

99

116

Mineralvann, leskedrikker og juice

57

78

100

106

111

112

113

1012,3

101

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer i alt

78

92

100

103

105

106

110

108

115

Konsumprisindeks total

73

90

100

106

108

111

112

116

123

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

1 Særavgiften på sjokolade- og sukkervarer ble fjernet med virkning fra 1. januar 2021.
2 Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer ble redusert med virkning fra 1. januar 2021.
3 Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer ble fjernet med virkning fra 1. juli 2021.

Siste faglige endring: 08. desember 2023