Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.12Selvforsyningsgrad

Selvforsyningsgraden angir hvor stor andel av engrosforbruket av matvarer, regnet på energibasis, som kommer fra norsk produksjon. I 2022 er den foreløpig beregnede selvforsyningsgraden 46,8 prosent og dekningsgraden 91,1 prosent (Figur 23). I 2021 var selvforsyningsgraden 45,9 prosent og dekningsgraden 90,8 prosent. Dekningsgraden tar i tillegg hensyn til eksport av norske matvarer. Anslag for grensehandel er inkludert i selvforsynings- og dekningsgraden. Den potensielle selvforsyningsgraden i Norge ved en eventuell krisesituasjon er langt større.

Figur 23

Siste faglige endring: 08. desember 2023