Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.11Anslag grensehandel

NIBIO har anslått grensehandelen av kjøtt, korn- og melvarer, meierivarer, sjokolade, sukkervarer og sukker i brus (Tabell 4). Ifølge NIBIOs anslag gikk grensehandelen av disse varene betydelig ned i 2020 og 2021 som følge av stengte grenser under Covid-19-pandemien. Grensehandelen tok seg opp i 2022, men var fortsatt lavere enn i 2019.

NIBIOs anslag for grensehandel er grove estimater. Anslagene er ikke inkludert i tallene for engrosforbruk av matvarer, men er illustrert i figurene for korn, kjøtt og sukker. Anslagene vil kunne bli korrigert i fremtidige rapporter.

Tabell 4

Grensehandel, anslag av NIBIO. Kilo per person per år.

 

1999

2009

2019

2020

2021

2022*

Korn- og melvarer

4,0

3,5

3,4

0,4

0,5

2,2

Kjøtt

2,0

4,3

4,0

0,5

0,6

2,6

Meierivarer

4,0

3,5

3,0

0,4

0,5

2,0

Sukkervarer

1,1

1,0

1,0

0,1

0,2

0,5

Sukker fra brus

0,4

0,5

1,1

0,1

0,2

0,5

Sjokolade

1,1

1,0

1,0

0,1

0,2

0,5

       

Totalt

12,6

13,9

13,5

1,6

2,0

8,3

* Foreløpige tall.

Dersom det tas hensyn til anslagene for grensehandel, vil det fra 2019 til 2022 bli en nedgang i engrosforbruket av korn og sukker og en lavere økning i forbruket av kjøtt, meierivarer og kakaoprodukter (Tabell 5). Fra 2021 til 2022 vil nedgangen i engrosforbruket av kjøtt, meierivarer og sukker bli lavere om man tar hensyn til grensehandelen. Det vil bli en liten økning i engrosforbruket av korn og kakaoprodukter.  

Merk at anslaget for grensehandel av kjøtt er for kjøtt totalt og ikke fordelt på rødt og hvitt kjøtt, og at anslaget for meierivarer er et samlet anslag for hele varegruppen og ikke fordelt på undergrupper som melk, ost og smør.

Tabell 5

Matvareforbruk på engrosnivå, uten og med anslag for grensehandel. Kilo per person per år.

 

 

2009

2019

2020

2021

2022*

Endring 2019-2022

Endring 2021-2022

Korn, som mel (inkl. ris)

 

 

 

 

 

 

 

uten grensehandel

86,4

81,0

85,7

82,3

81,2

+0,2%

-1%

med grensehandel

89,9

84,4

86,1

82,8

83,4

-1%

+1%

Kjøtt og kjøttbiprodukt

 

 

 

 

 

 

 

uten grensehandel

72,1

72,3

74,7

79,1

74,3

+3%

-6%

med grensehandel

76,4

76,3

75,2

79,7

76,9

+1%

-4%

Meierivarer1

 

 

 

 

 

 

 

uten grensehandel

172,2

141,9

149,2

151,2

145,0

+2%

-4 %

med grensehandel

175,7

144,9

149,6

151,7

147,0

+1%

-3%

Sukker, honning og sukkervarer

 

 

 

 

 

 

 

uten grensehandel

31,9

23,9

25,8

26,1

24,1

+1%

-8%

med grensehandel2

33,4

26,0

26,0

26,4

25,1

-3%

-5%

Kakao/kakaoprodukter

 

 

 

 

 

 

 

uten grensehandel

6,0

5,7

6,3

6,7

6,6

+16%

-1%

med grensehandel3

7,0

6,7

6,4

6,9

7,1

+6%

+3%

* Foreløpige tall
1 Melk, yoghurt, fløte, rømme, ost, smør og konserverte melkeprodukter.
2 Inkluderer grensehandel av sukkervarer og sukker fra brus.
3 Inkluderer grensehandel av sjokolade.

Siste faglige endring: 08. desember 2023