Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.15Skolemåltidet

Skolebarn har siden 1971 fått tilbud om melk på skolen fra meieriene. Tre fjerdedeler av landets barne- og ungdomsskoler deltar i ordningen. Totalsalget av skolemelk var 19,5 millioner liter i 1995, 19,1 i 2009, og 15,8 i 2019. I 2020 var totalsalget 10,5 millioner liter, i 2021 12,2 og i 2022 12,5 millioner liter. Tallene inkluderer salg i barnehager, barne- og ungdomsskoler, SFO/AKS og videregående skoler. Nedgangen fra 2019 til 2020 ble sterkt påvirket av nedstenging som følge av covid-19-pandemien.

Av skolemelken solgt i abonnementsordningen på barne- og ungdomsskoler i 2022, var 31 prosent lettmelk med 1,0 prosent fett, 27 prosent lettmelk med 0,5 prosent fett, 2 prosent laktosefri lettmelk og 40 prosent smaksatt melk uten sukker.

Helsedirektoratet og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har siden 1996 samarbeidet om å etablere og organisere abonnementsordningen Skolefrukt hvor elevene får utdelt en frukt eller grønnsak på skolen. Abonnementet er subsidiert over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett med kr 1,50 per frukt/grønnsak, og foresatte/kommuner/skoler betaler kr 3,80 per frukt/grønnsak. Andelen Skolefrukt betalt av kommuner/skoler har økt de siste årene til mer enn halvparten av abonnementene. Høsten 2023 er denne andelen ca. 57 prosent.

På landsbasis er det høsten 2023 ca. syv prosent som deltar i ordningen. Pandemien i 2020–21 med hel/delvis nedstenging av skoler gjorde at mange skoler og noen kommuner droppet å tilby Skolefrukt. Høsten 2023 ble om lag 46.000 frukt/grønnsaker delt ut til elever i grunnskolen, det meste daglig.

Helsedirektoratet utga i 2015 Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen, som også omfatter skolefritidsordningen (SFO). Retningslinjen gir anbefalinger om gjennomføring av måltid (minimum 20 minutter spisetid, tilsyn, tilrettelegging fysisk og sosialt), god ernæringsmessig kvalitet på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og hygiene, og miljøhensyn. 

I 2017 ble Matjungelen etablert, først for SFO/AKS og i 2021 også for barnehage. Matjungelen er et aktivitetsopplegg for barn hvor fokuset er at barn får lære mer om mat som er bra for både kropp og klode.

Siste faglige endring: 08. desember 2023