Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Resultater

Hoveddelen av resultatkapittelet presenterer utviklingen i saltinnhold i matvarer basert på uttak av data fra Tradesolution (TS). For serveringsbransjen rapporteres det på rutiner og internt arbeid med saltreduksjon. Resultater fra rapporten «Analyser av saltinnholdet i utvalgte matvarer» utgjør et supplement til TS-dataene for å beskrive utviklingen i saltinnholdet over tid. Fafos kartleggingsundersøkelse blant aktørene i Saltpartnerskapet beskriver deres opplevelser og erfaringer (Fafo, 2019). Resultater fra kartlegginger gjennomført av Opinion og Ipsos MMI blant forbrukere gir data på kunnskap og holdninger om salt og helse i befolkningen.

4.1. Saltinnhold i matvarer basert på Tradesolution

4.2. Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer 2014–2018

4.3. Serveringsbransjen

4.4. Kunnskaps- og kompetansespredning

4.5. Aktørenes erfaringer med partnerskapsarbeidet

4.6. PR om salt / salt i mediene

4.7. Forbrukernes kunnskap og holdninger

Sist faglig oppdatert: 20. februar 2023