Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.4. Kunnskaps- og kompetansespredning

Det har vært avholdt tre større seminarer i perioden 2015–2018:

  • Lansering av Saltpartnerskapet oktober 2015. Seminaret hadde 110 deltakere. 46 partnere signerte avtalen. De faglige foredragene omhandlet overordnet policy (WHO), erfaringer og eksempler (Danmark og England), salt og helse, samt reformulering og produktutvikling.
  • Seminar november 2016 «Er salte vaner vonde å vende?», et samarbeid mellom Saltpartnerskapet, «En sunnere matpakke» og SaltNett. Seminaret hadde litt over 100 deltakere og omhandlet både nasjonale og internasjonale erfaringer, produktutvikling, merking og analyser av salt/natrium.
  • Workshop januar 2018 «Industriens- og serveringsbransjens arbeid med å redusere saltinnhold i matvarer og retter», et samarbeid mellom SaltNett og Helsedirektoratet: Det deltok 60 representanter fra myndigheter og matvarebransjen i Danmark, Sverige og Norge.

Prosjektet "Små dytt" (nudging) på Feiringklinikken [7], et samarbeid mellom LHL, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Animalia (den norske egg- og kjøttbransjens fag- og forskningssenter), ble gjennomført for å undersøke potensialet for nudging-intervensjoner i en spisesal for å «dulte» rehabiliteringsdeltakere og pasienter med hjertesykdom i en sunnere retning. Tiltaket viste at saltinntaket gikk ned med 22 prosent og grønnsaksforbruket økte med 53 prosent i intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen over en fire ukers periode (Dufseth, 2017).

Saltpartnerskapet fikk i 2016 innvilget nettverksmidler av Forskningsrådet (NFR) til utredning av bruk av salterstattere, erfaringsutveksling og kompetanseheving om saltreduksjon i matvarer for 2016–2018. SaltNett har utarbeidet et notat til Helsedirektoratet som grunnlag for en bestilling av oppdatert nytte- og risiko vurdering av bruk av kaliumklorid som salterstattere. Helsedirektoratet vil ta notatet videre til Mattilsynet i 2019 slik at Mattilsynet kan vurdere behovet for en nytte- og risikovurdering av kaliumklorid som salterstatter.

Helsedirektoratet har presentert arbeidet med Saltpartnerskapet i Norge på samlinger i WHO nettverk for saltreduksjon, ESAN (European Salt Action Network), både i 2016, 2017 og 2018.

 

[7] Spesialsykehus/ rehabilitering for hjertesyke

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2019