Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Serveringsbransjen

I perioden 2016–18 har NHO Service og Handel, NHO Reiseliv Innkjøpsorganisasjon, leverandører og innkjøpere i en representativ medlemsbedrift samarbeidet om et pilotprosjekt som har hatt som formål å opprette en rapporteringsmal, for årlig innsamling av data for innkjøp av salt og saltinnhold i produkter. På grunn av vesentlige endringer i driftsomfang og konsept i 2018, er ikke dataene for 2018 sammenlignbare med tidligere år, slik at informasjon om utvikling mangler. Det presenteres derfor ikke tall for utvikling i saltforbruk fra Serveringsgruppen i denne rapporten. Gjennomførte tiltak omtales derfor kun overordnet.

Som følge av at medlemmer i serveringsgruppen har ulike konsepter for sine serveringstilbud, er det ulike forutsetninger for type og omfang av saltreduksjonstiltak. I 2016 ble det gjennomført en bransjekartlegging blant serveringsgruppens kantinemedlemmer om kunnskap, holdninger og praksis, samt muligheter og barrierer for saltreduksjon. På bakgrunn av resultatene fra kartleggingen utviklet serveringsgruppen blant annet «Saltskolen», et verktøy der både salttest og tilhørende sjekklister inngår. Verktøyet er publisert på nettsidene til Helsedirektoratet (Saltpartnerskapet). Informasjon om saltreduksjon, spredning og tilpasning av «Saltskolen» til egne systemer har vært en viktig del av arbeidet i perioden, samt fokus på porsjonsstørrelser og mer bruk av frukt og grønnsaker.

Saltinnholdet i produkter fra leverandørene setter viktige rammebetingelser for saltinnholdet i servert mat. Medlemmene har derfor satt krav til mindre salt i produkter ved innkjøp i tillegg til å jobbe med kompetanseheving og utvikling av nye oppskrifter/komposisjoner av retter med mindre salt, kvalitetssikring av saltmengder og rutiner for oppfølging. Noen har gitt tilbud om alternativ smakstilsetning til kundene, og gjort informasjon om saltinnhold, og totalt næringsinnhold i rettene, tilgjengelig.

Siste faglige endring: 21. juni 2019