Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer 2014–2018

Rapporten Analyser av saltinnholdet i utvalgte matvarer 2014–2018 viser analysedata for ca. 200 indikatormatvarer i perioden 2014 til 2018 (Havforskningsinstituttet, 2019). Flertallet av matvarene er analysert både i 2014–15 og 2018. Rapporten omtaler også utviklingen i saltinnholdet fra 2014 til 2018 og ser resultatene opp mot veiledende mål i Saltpartnerskapets saltlister.

Resultatene fra analyseprosjektet inngår ikke i monitorering av Saltpartnerskapet eller i vurdering av måloppnåelse, men utgjør et supplement til TS-dataene for å beskrive utviklingen i saltinnhold over tid for utvalgte matvarer. For å beskrive utviklingen i disse indikatormatvarene vises her gjennomsnittlig saltinnhold i matvarekategorier der over seks av de samme produktene er analysert både i 2014–15 og 2018 (Tabell 6). Endringer under 10 % regnes her som uendret. For disse matvarekategoriene vises også analyseverdiene opp mot veiledende mål i Saltpartnerskapets saltlister basert på alle produktene som ble analysert innen kategoriene i 2014–15 og 2018 (Tabell 7). 

Den komplette analyserapporten fra Havforskningsinstituttet viser resultater for alle matvarekategorier og produkter som har inngått i analyseprosjektet.

Brød

For de 10 ferske brødtypene som ble analysert både i 2014–15 og 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold noe lavere i 2018. For alle ferske brød som ble analysert, var ni av 15 i tråd med saltmålet i 2018 mot to av 14 i 2014–15.  Analyseresultatene viser en utvikling i riktig retning for utvalget av ferske brød i perioden 2014–15 til 2018.

Kjøttprodukter

For produktene i kategoriene pålegg, leverpostei, pølser, kjøttkaker/kjøttboller/karbonader og spekepølser som ble analysert både i 2014–15 og 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold lavere for kjøttpålegg og noe lavere for leverpostei i 2018. For pølser var gjennomsnittlig saltinnhold noe høyere i 2018, og for kjøttkaker/kjøttboller/karbonader og spekepølser uendret. For alle pålegg og leverposteier som ble analysert, var langt flere produkter i tråd med saltmålet i 2018 enn i 2014-15. Analyseresultatene viser en utvikling i riktig retning for utvalget av kjøttpålegg og leverpostei i perioden 2014–15 til 2018. 

Ferdigretter

For de 10 produktene i kategorien middags- og lunsjretter som ble analysert både i 2014–15 og 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold uendret i 2018. Fire av 10 middags- og lunsjretter var i tråd med saltmålet i 2018 mot tre av 13 produkter i 2014–15.

Tabell 6. Gjennomsnittlig saltinnhold i utvalgte matvarekategorier hvor over seks av de samme produktene er analysert både i 2014–15 og 2018. Resultater fra prosjektet Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014–2018.

Matvarekategori Saltmål Antall produkter Gjennomsnittlig saltinnhold i samme produkter analysert både i 2014–15 og 2018
2014–15 2018
g/100 g n g/100 g g/100 g
BRØD OG KORNVARER        
Ferskt brød 0,9 10 1,17 1,04
KJØTTPRODUKTER        
Pålegg 1,9 12 2,38 1,89
Leverpostei 1,6 10 1,80 1,56
Pølser 1,7 13 1,88 2,11
Kjøttkaker, -boller og karbonader 1,7 10 1,83 1,83
Spekepølse 5,0 7 5,61 5,14
FERDIGRETTER        
Middags- og lunsjretter (tørrvarer ikke inkl.) 0,8 10 1,0 0,94

 

Tabell 7. Antall produkter i tråd med saltmål i utvalgte matvarekategorier for alle analyserte produkter i 2014-15 og 2018. Resultater fra prosjektet Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018.

Matvarekategori Saltmål 2014–15 2018
Antall produkter I tråd m/saltmål Antall produkter I tråd m/saltmål
g/100 g n n n n
BRØD OG KORNVARER          
Ferskt brød 0,9 14 2 15 9
KJØTTPRODUKTER          
Pålegg 1,9 12 2 16 10
Leverpostei 1,6 11 1 12 8
Pølser 1,7 13 4 17 5
Kjøttkaker, -boller og karbonader 1,7 12 6 17 7
Spekepølse 5,0 7 2 7 3
FERDIGRETTER          
Middags- og lunsjretter (tørrvarer ikke inkl.) 0,8 13 3 10 4

Sist faglig oppdatert: 03. juli 2020