Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.5. Aktørenes erfaringer med partnerskapsarbeidet

En kartlegging av aktørenes erfaringer med deltakelse i Saltpartnerskapet ble gjennomført i januar 2019 (Fafo, 2019). I alt 51 av 84 aktører besvarte spørreskjema. Hovedmotivasjonen for å delta i partnerskapet er å bidra til bedre folkehelse. De to viktigste tiltakene produsentene oppga å ha gjort innenfor Saltpartnerskapet, er reseptoptimalisering og utvikling av nye produkter. Innenfor begge disse tiltakene har de aller fleste benyttet seg av de veiledende saltlistene.

Utfordringer med saltreduksjonsarbeidet ble oppgitt å være knyttet til reduksjon som ikke går på bekostning av produktkvaliteten. Respondentene oppga også at det er utfordringer knyttet til monitorering som dokumenterer saltreduksjon.

Tabell 8 viser en oversikt over partenes ønsker for det videre arbeidet med Saltpartnerskapet. Et av de forslåtte tiltakene er økt kompetanse på ytterligere saltreduksjon i matvarer uten at det går på bekostning av kvaliteter som smak, holdbarhet, kvalitet og konsistens. Om lag 2/3 av respondentene ønsker videreføring av arbeidsgrupper, og halvparten oppga at de ønsket å jobbe i nasjonale nettverk hvor man kan dele erfaringer.

Tabell 8. Partenes ønsker for det videre arbeidet med Saltpartnerskapet.

  Produsenter (n=32) Andre (n=19) Alle (n=51)
Videreføre bransjespesifikke arbeidsgrupper 17 14 31
Kompetanse om hvordan redusere salt i produkter 18 10 28
Workshop/erfaringsdeling nasjonalt 15 9 24
Workshop/erfaringsdeling internasjonalt 7 6 13
Forbrukeratferd* - 12 12
Annet 4 4 8
Delta i forskningsprosjekt* - 6 6

* Kun inkludert som alternativ til gruppen ‘andre’.

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2019