Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.7. Forbrukernes kunnskap og holdninger

Forbrukernes kunnskap om saltets betydning for helsen er høy. Rundt 80 % tror at høyt saltinntak kan øke risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Dette har holdt seg stabilt siden 2015 (Opinion for Helsedirektoratet) (Helsedirektoratet, 2018b).

Ca. 90 % av forbrukerne tror at befolkningen generelt spiser mer enn anbefalt mengde,
mens kun ca. 40 % tror de selv spiser mer salt enn anbefalt (Figur 13). Ca. halvparten er opptatt av å redusere saltinntaket. Kvinner er i større grad opptatt av å redusere saltinntaket enn menn, mens de under 50 år tenker mindre på dette enn de som er eldre.

Figur 13. Forbrukernes oppfatning om saltinntak og interesse for å redusere saltinntaket, Opinion 2017-2018 for Helsedirektoratet.
Figur 13. Forbrukernes oppfatning om saltinntak og interesse for å redusere saltinntaket, Opinion 2017-2018 for Helsedirektoratet.

Ifølge Norske Spisefakta svarer 70 % i 2017 at de helst ikke vil innta for mye salt. Andelen som svarer dette, har vært jevnt høy de siste 15 årene, men var lavere i 2017 enn i 2015 (75 %) (Helsedirektoratet, 2018b) Videre legger 20 % av forbrukerne spesielt stor vekt på saltinnholdet når de kjøper mat til seg selv og sin husholdning i 2017. Dette er litt lavere enn i 2015 hvor 22 % svarte at de la spesiell stor vekt på saltinnholdet når de handler mat.

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2019