Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Aktivitet i personskadedata

Kapittel 1 gir en oversikt over innholdet i enkelte av attributtene som rapporteres gjennom FMDS til NPR; kontaktårsak, skadested, skademekanisme, alvorlighetsgrad med flere.  Det er rapportert inn 138 081 tilfeller av personskade i 2022.

Hvis bruken av kodeverdien «Ukjent» er lav, kan kvaliteten på de andre kodeverdiene i samme tabell anses som god.  Kodeverdien «Annet» indikerer at det er oppgitt kjente forhold som ikke finnes i kodeverket. Denne verdien betyr ikke at registreringen er mangelfull. Kapittel 2 og 3 gir mer detaljert oversikt over kompletthet og kvalitet i personskadedataene.

1.1. Kontaktårsak

1.2. Skadested

1.3. Skademekanisme

1.4. Alvorlighetsgrad

1.5. Aktivitet ved skadetidspunkt

1.6. Veitrafikkulykker

1.7. Endring i aktivitet grunnet covid-19

Siste faglige endring: 31. mars 2023