Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.6. Veitrafikkulykker

Hvis det er en veitrafikkulykke, skal den skaddes fremkomstmiddel registreres. Her anbefaler en også å registrere kartkoordinater for å stedsbestemme hendelsen. For at en ulykke skal defineres som veitrafikkulykke skal den ha funnet sted på «Vei, gate, fortau, gang- sykkelvei». Ulykker utenfor offentlig vei (eks ATV-ulykke i skogsområde) skal ikke registreres som veitrafikkulykke med kartkoordinater.

6 889 skader etter veitrafikkulykker er registrert hos de som rapporterer FMDS til NPR. Av disse er fordelingen 4 055 (58,9 prosent) menn og 2 834 (41,1 prosent) kvinner som ble skadet i veitrafikkulykker.

I tabell 15 vises veitrafikkulykke fordelt på aldersgrupper.

Tabell 15: Veitrafikkulykke fordelt på aldersgrupper. 2022

<20

20-39

40-59

60-79

80<

Totalt

1 572 (22,8 %)

2 314 (33,6 %)

1 783 (25,9 %)

1 042 (15,1 %)

178 (2,6 %)

6 889

Tabell 15 viser at det er aldersgruppene 20-39 år samt 40-59 år som har flest skader på grunn av veitrafikkulykker, og at antallet synker betraktelig i de eldre aldersgruppene.

Figur 6 viser at sykkel og personbil/varebil er de mest utbredte fremkomstmidlene for veitrafikkulykkene. Av alle rapporterte skader i FMDS har 11,9 prosent «Ukjent», 3,2 prosent «Annet spesifisert» og 4,7 prosent mangler registrering av fremkomstmiddel.

Fremkomstmiddel ved trafikkulykker. 2022. Antall
Figur 6: Fremkomstmiddel ved trafikkulykker. 2022. Antall

Figur 7 viser rapportering av fremkomstmiddel ved trafikkulykker der «Sykkel» er mest vanlig i aldersgruppen 6-12 år mens «Personbil/varebil» er mest vanlig i aldersgruppen 17-20 år.

Fremkomstmiddel ved trafikkulykker hos barn og ungdom inntil 20 år. 2022. Antall
Figur 7: Fremkomstmiddel ved trafikkulykker hos barn og ungdom inntil 20 år. 2022. Antall

Sist faglig oppdatert: 31. mars 2023