Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.7Endring i aktivitet grunnet covid-19

I 2020 var det en nedgang på antall registrerte skader i FMDS hvilket antagelig var en direkte sammenheng med koronapandemien som stengte ned Norge 13. mars 2020. I 2021 var det en oppgang på i overkant 6 prosent på rapporterte skader.

Tabell 16 viser endring i aktivitet ved skadetidspunkt. Endring % viser prosentvis økning i antall registrerte skader i FMDS fra 2021 til 2022 mens komplettheten er den samme som i 2021, 41 prosent. Se tabell 20 for kompletthet over flere år.

Tabell 16: Endring i aktivitet ved skadetidspunkt. 2021-2022.
 20212022Endring
 Antall%Antall%%

Annen aktivitet, som lek, hobby, fritidsaktivitet

67 613

51,8

69 632

50,4

3,0

Idrett, sport og trening i fritid

22 580

17,3

24 509

17,7

8,5

Inntektsgivende arbeid

9 804

7,5

10 405

7,5

6,1

Utdanning

5 564

4,3

6 250

4,5

12,3

Sport, idrett, mosjon i utdanning

4 629

3,5

4 424

3,2

-4,4

Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og i utmark

4 145

3,2

3 317

2,4

-20,0

Mangler registrering

3 312

2,5

6690

4,8

102,0

Ukjent aktivitet

12 893

9,9

12 854

9,3

-0,3

Totalt antall

130 540

100

138 081

100

5,8

Etter tilbakegang til et litt mer normalt liv i Norge 2022 ser man i tabell 16 at «Manglende registrering» har fordoblet seg mellom 2021 og 2022. En ser også at registrering av skader på aktiviteten «Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og i utmark» har gått ned med 20 prosent fra 2021 mens skader i «Utdanning» har øket med omtrent 12 prosent i samme periode. Totalt er det en oppgang på 5,8 prosent mellom 2021 og 2022.

Siste faglige endring: 31. mars 2023