Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Kompletthet

I kapittel 2 beskrives hvor komplett rapporteringen til Helsedirektoratet er. Personskader, rapportert i aktivitetsdata fra somatiske sykehus, har ikke annen informasjon enn hoveddiagnosekode som viser om det er en skade. I FMDS ligger informasjon om årsaken til at en skade har oppstått, men der finnes det ikke hoveddiagnose.

Ved sammenligning av aktivitet med somatikkdata telles kun de tilfellene der skaden og det akutte besøket på sykehus/legevakt skjer på samme dag. Vi vet at noen pasienter ikke kommer til sykehus/legevakt før noen dager etter skaden oppsto og derfor kobles ikke de to datoene sammen.

Tabell 17 viser hvor mange nye personskader innen somatikk som ble behandlet i 2022 ved de ulike sykehusene og legevaktene, og hvor mange det er rapportert skadedatasett for. Antall nye behandlede skadetilfeller kan gi en indikasjon på hvor komplett rapporteringen av omstendighetene rundt skadene er fra de ulike sykehusene.

Rapportering av underenheter innenfor helseforetaket er svært viktig. Da det registreres på forskjellige måter i det organisatoriske hierarkiet internt i helseforetaket er det utfordringer med å vise tabeller på lavere nivå enn helseforetak.

Nye tilfeller av personskader innen aktivitetsdata for somatikk velges ut på denne måten:

  • Hoveddiagnosekode i ICD10 kapittel XIX, kodene S00-T78.
  • Komplikasjoner og følgetilstander er ikke tatt med.
  • Start av behandling for skadetilfellet i 2022.
  • Planlagt (elektiv) behandling er holdt utenfor.

Et skadetilfelle kan generere flere kontakter med helsevesenet. For å unngå å telle hvert skadetilfelle flere ganger, brukes unik dato og hoveddiagnosekode på tretegnsnivå samt at kontakten må være registrert med akutt hastegrad.

2.1. Rapporterende enheter

2.2. Utvikling i rapportering over tid

Siste faglige endring: 31. mars 2023