Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.5Aktivitet ved skadetidspunkt

Tabell 11 og 12 viser aktivitet ved skadetidspunkt hvilket gir informasjon om den skadedes situasjon eller hovedaktivitet i skadeøyeblikket.

Tabell 11: Aktivitet ved skadetidspunkt fordelt på kjønn. 2022. Prosent
 MennKvinner

Totalt
%

Totalt
Antall

Annen aktivitet, som lek, hobby, hus- og hagearbeid

45,7

55,8

50,4

69 632

Sport, idrett, mosjon i fritid

20,6

14,5

17,7

24 509

Inntektsgivende arbeid

10,2

4,5

7,5

10 405

Utdanning

4,8

4,2

4,5

6 250

Sport, idrett, mosjon i utdanning

3,7

2,6

3,2

4 424

Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og i utmark

2,1

2,7

2,4

3 317

Mangler registrering

4,5

5,3

4,8

6 690

Ukjent aktivitet

8,3

10,4

9,3

12 854

Totalt antall

73 485

64 596

100

138 081

Tabell 11 viser at over dobbelt så høy andel menn skadet seg på jobb sammenlignet med kvinner. Menn var også overrepresentert i kategorien «Sport, idrett, mosjon i fritid», mens kvinner oftere var registrert med «Annen aktivitet».

Tabell 12: Aktivitet ved skadetidspunkt fordelt på alder. 2022. Prosent

 

<20

20-39

40-59

60-79

80+

Totalt
%

Totalt
Antall

Annen aktivitet, som lek, hobby, hus- og hagearbeid

41,2

47,9

52,7

62,8

68,0

50,4

69 632

Sport, idrett, mosjon i fritid

25,5

21,1

14,1

7,8

2,2

17,7

24 509

Inntektsgivende arbeid

1,1

14,2

13,9

3,8

0,1

7,5

10 405

Utdanning

14,2

0,4

0,1

0,0

0,0

4,5

6 250

Sport, idrett, mosjon i utdanning

8,2

1,4

0,9

0,5

0,2

3,2

4 424

Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og i utmark

1,1

2,0

3,6

4,7

1,3

2,4

3 317

Mangler registrering

4,0

5,4

4,6

5,2

6,3

4,8

6 690

Ukjent aktivitet

4,8

7,6

10,0

15,0

21,9

9,3

12 854

Totalt antall

42 630

38 628

26 197

20 811

9 815

100

138 081

I tabell 12 kan en se at barn og ungdom ofte skadet seg i forbindelse med idrett, sport og trening, mens voksne hadde mange rapporterte skader på arbeid. Her ser en også at de eldste aldersgruppene var overrepresenterte på «Annen aktivitet».

Det store flertallet av personskader var forårsaket av ulykker. Tabell 13 viser en oversikt over skadested og aktivitet ved skadetidspunkt for ulykkesskadene. Tabellen viser hvor og under hvilken aktivitet skader har skjedd, noe som kan være nyttig med tanke på forebyggende arbeid.

Tabell 13: Skadested fordelt på aktivitet ved skadetidspunkt for ulykkesskader. 2022. Antall

 

Mangler registrering

Inntektsgivende arbeid

Utdanning

Sport, idrett, mosjon i utdanning

Idrett, sport og trening i fritid

Friluftsliv, jakt og fiske i fritid og utmark

Annen aktivitet

Ukjent aktivitet

Totalt

Bolig, inne

1 451

936

65

37

311

64

23 925

3 256 

30 045

Sport-, idrettsområde

560

202

208

2 174

15 767

71

1 043

64

20 089

Vei gate, mm - IKKE trafikkulykker

643

610

89

117

1 675

210

11 452

 1 228

16 024

Bolig, ute

554

531

36

36

645

139

8 475

780

11 196

Fri natur, hav, sjø, vann

591

352

132

263

3 224

2 507

2 756

244

10 069

Skole, barnehage, SFO

288

560

5 287

1 466

238

7

1 628

182

9 656

Vei gate, mm – trafikkulykker

289

330

38

76

876

65

4 368

745

6 787

Institusjon, syke-, aldershjem

132

375

16

3

26

3

1 245

558

2 358

Lekeplass

55

15

69

26

199

7

951

17

1 339

Jordbruksbedrift, skogbruk

19

236

4

6

15

37

165

 32

514

Annet skadested

530

5 210

87

64

1 014

101

8 594

915

16 515

Ukjent skadested

260

560

22

49

339

54

2 257

3 245

6 786

Totalt

5 372

9 917

6 053

4 317

24 329

3 265

66 859

11 266

131 378

Når aktivitet ved skadetidspunkt er «Inntektsgivende arbeid» skal også arbeidsgivers bransje registreres. Kodeverket for arbeidsgivers bransje er basert på øverste nivå i Statistisk sentralbyrå (SSB) sin standard for næringsgruppering. Tabell 14 inkluderer kun kategorien «Inntektsgivende arbeid» og viser at det var bransjene «Bygge- og anleggsvirksomhet», «Helse- og sosialtjenester» og «Industri» som hadde de fleste forekomster av rapporterte skader.

Tabell 14: Arbeidsgivers bransje ved aktivitet inntektsgivende arbeid. 2022

 

%

Antall

Bygge- og anleggsvirksomhet

26,3

2 738

Helse- og sosialtjenester

13,0

1 352

Industri

7,4

766

Transport

6,5

679

Jordbruk, skogbruk og fiske

4,2

436

Annen bransje

36,7

3 815

Mangler registrering

0,0

1

Ukjent bransje

5,9

618

Totalt

100

10 405

Siste faglige endring: 31. mars 2023