Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Alvorlighetsgrad

Skadens alvorlighetsgrad forteller i grove trekk hvor alvorlig pasienten er skadet, klassifisert ut fra trussel mot livets bestående.  Inndelingen er basert på en internasjonal klassifikasjon: Abbreviated Injury Scale (AIS)[1].

Alvorlighetsgrad representerer et førsteinntrykk av skaden ved mottak av pasienten. I tabell 8 vises kontaktårsak fordelt på alvorlighetsgrad.

Tabell 8: Kontaktårsak fordelt på skadens alvorlighetsgrad. 2022. Prosent

 

Ulykkes-skade

Villet egen-skade

Vold, overfall

Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling

Ukjent kontakt-årsak

Totalt
%

Totalt
Antall

Liten

71,1

52,9

71,4

57,1

32,2

70,4

97 167

Moderat

19,7

29,1

21,1

19,0

11,5

19,8

27 271

Alvorlig skade

3,1

8,0

2,6

16,7

3,0

3,1

4 326

Ukjent

6,1

10,1

5,0

7,1

53,2

6,7

9 317

Totalt antall

131 378

1 517

3 369

42

1 775

100

138 081

Tabell 8 viser at omtrent 2/3 av skadene ble klassifisert med lav alvorlighetsgrad. Skader etter villet egenskade hadde litt høyere alvorlighetsgrad enn de øvrige.

I tabell 9 ser vi alvorlighetsgraden fordelt på aldersgrupper hos barn og unge mellom 0-20 år.

Tabell 9: Alvorlighetsgrad fordelt på barn og unge mellom 0-20 år. 2022. Prosent

 

 

0-5 år

 

6-12 år

 

13-16 år

 

17-20 år

Totalt
%

Totalt
Antall

Liten Skade (AIS 1)

81,7

75,0

73,3

75,2

75,9

33 946

Moderat skade (AIS 2)

12,5

16,0

17,2

16,7

15,8

7 047

Alvorlig skade (AIS 3+)

0,8

1,2

1,3

1,5

1,3

559

Ukjent alvorlighetsgrad

4,9

7,8

8,2

6,6

7,1

3 163

Totalt

 

 

 

 

100

44 715

Tabell 9 viser at over 75 prosent av alle skader i alderen 0-20 år er registrert med liten skade.

Andel moderate og alvorlige skader fordelt på kjønn og alder. 2022
Figur 4: Andel moderate og alvorlige skader fordelt på kjønn og alder. 2022

I figur 4 er moderate og alvorlige skader vist som andel fordelt på alder og kjønn. Eldre pasienter hadde en høyere andel av disse skadene. Når eldre først skadet seg, fikk dette med andre ord oftere alvorlige konsekvenser.

Covid-19-pandemien har også påvirket omfanget av skader. I tabell 10 vises utviklingen i andel skader i årene 2020-2022 for barn og unge i alderen 0-20 år. Det er gjennomgående at antall skader øker fra 2020.

Tabell 10: Alvorlighetsgrad og alder ved skadeaktivitet «Sport, idrett, mosjon i utdanning» samt «Idrett, sport og trening i fritid». Andel skader. 2020-2022

 

Liten skade

(AIS 1)

Moderat skade

(AIS 2)

Alvorlig skade

(AIS 3)

Ukjent alvorlighetsgrad

 

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

0-5 år

0,6

0,7

0,8

0,8

1,4

1,8

0,9

1,5

0,0

0,5

0,5

0,6

6-12 år

28,3

29,2

28,2

27,9

29,6

27,3

22,4

33,6

20,6

25,5

26,4

28,9

13-16 år

45,9

45,6

47,2

49,5

46,9

48,5

43,1

39,7

54,2

51,8

49,7

48,1

17-20 år

25,2

24,4

23,9

21,9

22,0

22,5

33,6

25,2

25,2

22,2

23,4

22,4

Totalt antall

4 983

5 976

7 627

1 299

1 330

1 717

116

131

155

1 113

974

831

Andel moderate og alvorlige skader fordelt på alder på barn og unge mellom 0-20 år. 2022
Figur 5: Andel moderate og alvorlige skader fordelt på alder på barn og unge mellom 0-20 år. 2022

I figur 5 er moderate og alvorlige skader vist som andel fordelt på alder på barn og unge mellom 0-20 år. Det er flest skader i alderen 6-12 år.

 

[1] https://sml.snl.no/AIS_-_Abbreviated_Injury_Scale

Siste faglige endring: 31. mars 2023