Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Skadested

Skadestedet er definert som det stedet hvor skadehendelsen oppsto eller startet. Analyser av skadested er viktig med tanke på oppfølging og forebygging. Tabell 3 viser skadested fordelt på aldersgrupper.

Tabell 3: Skadested fordelt på aldersgrupper. 2022. Prosent
 

<20

20-39

40-59

60-79

80+

Totalt
%

Totalt
Antall

Bolig, inne

17,3

21,0

20,8

28,6

53,4

23,3

32 125

Sport, idrettsområde (også på skole/høyskole/universitet)

26,0

17,6

7,6

1,9

0,5

14,7

20 313

Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei – Ikke trafikkulykke

5,9

13,7

16,8

18,6

9,3

12,3

17 033

Bolig, ute

6,9

5,5

10,2

13,7

8,8

8,3

11 479

Fri natur, hav, sjø og vann

4,7

7,2

10,9

10,9

2,4

7,4

10 177

Skole, barnehage, SFO

21,4

1,2

1,1

0,4

0,0

7,2

9 969

Vei, gate, fortau, gang/sykkelvei, trafikkulykke, dvs kjøretøy i bevegelse var innblandet, også sykkelvelt

3,7

6,0

6,8

5,0

1,8

5,0

6 889

Institusjon, syke-, aldershjem

0,2

1,2

1,2

2,4

13,5

2,0

2 693

Lekeplass

2,9

0,2

0,2

0,1

0,0

1,0

1 368

Jordbruksbedrift, skogbruk

0,1

0,3

0,7

0,8

0,2

0,4

523

Annet skadested

7,0

19,8

16,6

10,6

5,5

12,8

17 738

Ukjent skadested

3,9

6,2

7,1

6,9

4,5

5,6

7 774

Totalt antall

42 630

38 628

26 197

20 811

9 815

100

138 081

Tabell 3 viser at «Bolig, inne» var vanligste skadested, og omtrent 1/4 av innrapporterte skader var rapportert i denne kategorien. Mange skader ble også rapportert under kategorien «Sport, idrettsområde» og «Vei, gate, fortau, gang-, sykkelvei – Ikke trafikkulykke». Det var betydelig variasjon i hvor skaden oppsto mellom de ulike aldersgruppene. De yngste ble oftere skadet på skoler og idrettsområder, mens de eldste oftere ble skadet i bolig og på institusjon.

Skadested fordelt på kjønn. 2022. Prosent
Figur 2: Skadested fordelt på kjønn. 2022. Prosent

Figur 2 viser at kvinner oftere ble skadet i kategorien «Bolig», mens menn i større grad fikk skader på «Sports- og idrettsområder». Menn var også overrepresentert med statusen «Annet skadested». 

Siste faglige endring: 31. mars 2023