Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Kontaktårsak

Kontaktårsak er en angivelse av hva som er hovedårsaken til at en skade har oppstått. Tabell 1 viser hvilke kontaktårsaker som er oppgitt.

Tabell 1. Kontaktårsak fordelt på aldersgruppe. 2022. Prosent

 

<20

20-39

40-59

60-79

80+

Totalt
%

Totalt
Antall

Ulykkesskade

96,9

91,6

94,8

97,3

97,9

95,1

131 378

Vold, overfall

1,1

5,1

3,0

0,7

0,2

2,4

3 369

Villet egenskade

0,9

2,2

0,8

0,4

0,2

1,1

 1 517

Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

42

Ukjent kontaktårsak

1,1

1,1

1,4

1,6

1,8

1,3

1 775

Totalt antall

42 630

38 628

  26 197

20 811

9 816

100

138 081

Av innrapporterte skader er det 81 258 (58,8 prosent) som gjelder personer yngre enn 40 år. Tabell 1 viser at den klart dominerende skadekategorien i alle aldre var ulykkesskade. Skader grunnet vold og overfall skjedde oftest for aldersgruppen 20-39 år, og andelen sank med økende alder. Andelen villet egenskade var også størst hos de unge voksne mellom 20 og 39 år.

Tabell 2 viser hvordan kontaktårsak fordeler seg på kjønn.

Tabell 2. Kontaktårsak fordelt på kjønn. 2022. Prosent
 MennKvinner

Totalt
%

Totalt
Antall

Ulykkesskade

94,7

95,7

95,1

131 378

Vold, overfall

3,3

1,5

2,4

3 369

Villet egenskade

0,7

1,5

1,1

1 517

Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling

0,0

0,0

0,0

42

Ukjent kontaktårsak

1,3

1,3

1,3

1 775

Totalt antall

73 485

64 596

100

138 081

Tabell 2 viser at flere menn enn kvinner ble utsatt for skader. Det er flest menn som er involvert i vold eller overfall, mens kvinner har en større andel villet egenskade.

Antall skader fordelt på alder og kjønn. 2022
Figur 1: Antall skader fordelt på alder og kjønn. 2022

Figur 1 viser antallet skader fordelt på alder og kjønn. Forskjellen mellom kvinner og menn var størst i aldersgruppen 20-39 år, der menn er klart overrepresentert. For aldersgruppen 60 år og eldre var det derimot flest skader hos kvinner.

Siste faglige endring: 31. mars 2023