Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Behov for klinisk breddekompetanse i sykehus – innspill fra sentrale aktører

Dette kapittelet beskriver innspill fra sentrale aktører og deres erfaringer og perspektiver om kompetansebehov for sykepleiere i sykehus, særlig for sykepleiere ved tjenestesteder som sengeposter, i poliklinisk arbeid, dagbehandling, ambulante tjenester og hjemmesykehus.

6.1. Sammendrag

6.2. Kilder til informasjon

6.3. Krav til endring og kompetansebehov i sykehuset

6.4. Områder med særlig behov for forsterket kompetanse hos sykepleiere

6.5. Strategi for å oppnå rett kompetanse for sykepleiere

6.6. Ønsker for et utdanningsløp og utvikling av utdanningsprogram

6.7. Behov for rollemodeller og karrierevei

6.8. Rollen som sykepleier med avansert klinisk breddekompetanse og gevinstrealisering

Siste faglige endring: 20. februar 2023