Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.8Rollen som sykepleier med avansert klinisk breddekompetanse og gevinstrealisering

Gjennomgående ble det pekt på viktigheten av å tilby sykepleier med AKS-kompetanse en stilling som beskrev funksjon og ansvarsområder etter endt utdanning. Dette ble sett på som en forutsetning for å realisere gevinster og målsetninger hvor faglig funksjon og kompetanse var del av virkemidlene. Dersom endret kompetanse ikke ble etterfulgt av endrede oppgaver ga dette svake rammer for endring og utvikling, og førte stort sett til at sykepleiere som hadde tatt videreutdanning så seg om etter en arbeidsplass hvor kompetansen ble verdsatt. Det var også nødvendig at ved innføring av AKS-rolle, ble det gitt rammer som la grunnlag for endret sykepleiepraksis. Slike rammer var dedikerte ansvarsområder hvor AKS-kompetansen skulle brukes, samt et tverrfaglig miljø hvor AKS-en kunne utvikle seg, støttet av mentorordninger. Dette la til rette for at AKS-en kunne gå fra novise til ekspert på sitt felt. Dette ble særlig fremhevet av sykepleiere og ledere som arbeidet i helseforetak hvor de hadde innført AKS-roller.

Eksempler på særlige roller og ansvar aktuelle for avansert klinisk sykepleier i sykehus

Sykepleiere som hadde oppnådd AKS-kompetanse beskrev at utvidet ansvar og funksjon gjennom stilling som AKS var viktig motivasjonsfaktor for å bli i sykehuset.

Det ble gitt flere eksempler på utvidede funksjoner og ansvarsområder som kan følge etter kvalifisering som AKS og mulige gevinster dette kan gi både for sykehuset og/eller avdelingen, for pasientoppfølging, helse og tilfredshet, og for fagmiljøet til sykepleierne og ønske om å bli i jobben for den aktuelle sykepleier. Eksemplene samsvarte godt med beskrivelser fra faglitteratur og forskning. 

Siste faglige endring: 14. oktober 2021