Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Kompetansebehov hos sykepleiere i sykehus

Dette kapittelet beskriver Helsedirektoratets vurderinger knyttet til kompetansebehov for sykepleiere i sykehus, særlig knyttet til sykepleier som arbeider ved sengepost, i poliklinikk, dagbehandling, ambulante team og hjemmesykehus. 

7.1 Sammendrag

7.2 Kompetansekartlegging og -planlegging

7.3 Fagmiljø og karrierevei

7.4 Kompetanseutvikling og kompetanseheving som tiltak rettet mot kvalitetsforbedring

7.5 Oppdatering og utvikling av grunnleggende sykepleiekompetanse

7.6 Avansert klinisk sykepleiekompetanse

7.7 Tiltak for å utvikle avansert klinisk sykepleiekompetanse

7.8 Kritiske innspill til innføring av mastergrad og AKS

7.9 Prinsipielle, økonomiske og administrative vurderinger av kompetansehevende tiltak

Sist faglig oppdatert: 14. oktober 2021