Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Kompetansebehov hos sykepleiere i sykehus

Dette kapittelet beskriver Helsedirektoratets vurderinger knyttet til kompetansebehov for sykepleiere i sykehus, særlig knyttet til sykepleier som arbeider ved sengepost, i poliklinikk, dagbehandling, ambulante team og hjemmesykehus. 

7.1. Sammendrag

7.2. Kompetansekartlegging og -planlegging

7.3. Fagmiljø og karrierevei

7.4. Kompetanseutvikling og kompetanseheving som tiltak rettet mot kvalitetsforbedring

7.5. Oppdatering og utvikling av grunnleggende sykepleiekompetanse

7.6. Avansert klinisk sykepleiekompetanse

7.7. Tiltak for å utvikle avansert klinisk sykepleiekompetanse

7.8. Kritiske innspill til innføring av mastergrad og AKS

7.9. Prinsipielle, økonomiske og administrative vurderinger av kompetansehevende tiltak

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2022