Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Dagens utdanningstilbud rettet mot avansert klinisk sykepleie

Dette kapittelet beskriver forhold ved dagens utdanningstilbud rettet mot avansert klinisk sykepleie (AKS), inkludert sentrale trekk ved kompetansen som oppnås, opptak og uteksaminering av kandidater, praksis, veilederkompetanse og rekrutteringsgrunnlag. Kapittelet suppleres av vedlegg 3.

5.1. Sammendrag

5.2. Relevante momenter fra tidligere utredningsarbeid

5.3. Utdanningstilbud og geografisk spredning

5.4. Forskriftskrav til mastergrad i avansert klinisk allmensykepleie

5.5. Rekruttering, gjennomføring og bruk av praksis knyttet til avansert klinisk allmennsykepleie

Siste faglige endring: 14. oktober 2021