Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Sammendrag

 • Ved landets universiteter og høgskoler tilbys videreutdanninger og master for sykepleiere med ulikt omfang, innhold oppbygning og organisering, en stor andel relevant for spesialisthelsetjenesten.
 • Ved mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie vektlegges integrert utvikling av klinisk og vitenskapelig kompetanse. Utdanningsinstitusjonene tilbyr også valgfrie fordypninger.
 • Mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie dekker følgende kompetanseområder:
 • Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
 • Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
 • Faglig ledelse og koordinering
 • Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon
 • Mastergradsprogram i avansert klinisk allmennsykepleie rekrutterer fra både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Programmene har kvalifiserte søkere og god gjennomføring.
 • Tilpasning av studieløp gjøres gjennom deltidsstudier, samlingsbasert undervisning, valgfrie fordypningsemner og det er mulig å søke permisjoner underveis. Alle programmene inkluder noe obligatorisk praksis, ferdighetstrening og studentaktive læringsformer.
 • I praksis brukes særlig AKS og leger som veiledere og sensorer.
 • Flere studiesteder har samarbeidsavtaler med kliniske virksomheter fra tjenestene og utvikler programmet i nært samarbeid, inkludert ved kombinasjonsstillinger som også fremmer høy klinisk relevans i studiet.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021