Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Utvikling av avansert klinisk sykepleierolle – internasjonale og nasjonale erfaringer

I dette kapittelet beskrives begrepene klinisk breddekompetanse og avansert klinisk sykepleier (AKS), samt utvikling av AKS-rollen i et internasjonalt perspektiv ut fra tidligere utredningsarbeid og nyere litteratur. Det pekes også på faktorer som påvirker implementering av AKS ut fra beskrivelser gjort i andre land. Dette suppleres av vedlegg 2 og 4. I tillegg gis det konkrete eksempler på erfaringer fra å utvikle og innføre AKS i Norge.

4.1. Sammendrag

4.2. Avansert klinisk sykepleier og klinisk breddekompetanse

4.3. Utvikling av avansert klinisk sykepleier rolle

4.4. Eksempler fra innføring av AKS i helsetjenester i Norge

4.5. Oppsummerende forskning om avansert klinisk sykepleier

Siste faglige endring: 14. oktober 2022