Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Situasjonsbeskrivelse - kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten

I dette kapittelet gis en situasjonsbeskrivelse av sentrale forhold med betydning for kompetansebehov for sykepleiere i sykehus, særlig for sykepleiere ved tjenestesteder som sengeposter, i poliklinisk arbeid, dagbehandling, ambulante tjenester og hjemmesykehus.

3.1. Sammendrag

3.2. Befolkningens behov for helsehjelp

3.3. Uønsket variasjon i spesialisthelsetjenesten

3.4. Helsehjelp og kvalitet

3.5. Erfaringer fra korona-pandemien

3.6. Utviklingstrekk som påvirker kompetansebehov for sykepleiere i sykehus

3.7. Tilgang på sykepleiere i spesialisthelsetjenesten

3.8. Rekruttering og turnover for sykepleiere

Siste faglige endring: 14. oktober 2021