Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Situasjonsbeskrivelse - kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten

I dette kapittelet gis en situasjonsbeskrivelse av sentrale forhold med betydning for kompetansebehov for sykepleiere i sykehus, særlig for sykepleiere ved tjenestesteder som sengeposter, i poliklinisk arbeid, dagbehandling, ambulante tjenester og hjemmesykehus.

3.1 Sammendrag

3.2 Befolkningens behov for helsehjelp

3.3 Uønsket variasjon i spesialisthelsetjenesten

3.4 Helsehjelp og kvalitet

3.5 Erfaringer fra korona-pandemien

3.6 Utviklingstrekk som påvirker kompetansebehov for sykepleiere i sykehus

3.7 Tilgang på sykepleiere i spesialisthelsetjenesten

3.8 Rekruttering og turnover for sykepleiere

Sist faglig oppdatert: 14. oktober 2021