Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.7Tilgang på sykepleiere i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten kan deles inn i fire fagområder: Somatikk og rehabilitering, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hvor somatikk og rehabilitering inkluderer 75% av årsverkene (Leknes et al., 2019).

Ifølge SSB starter ofte sykepleiere sin karriere i spesialisthelsetjenesten, men etter noen år i arbeidslivet er det vanligst å jobbe i kommunal helse- og omsorgstjeneste (Skjøstad et al., 2019). Skjøstad og kolleger (2019) viser at i 2016 jobbet 45% av sykepleiere som jobber i helsetjenesten i spesialisthelsetjenesten. Yngre sykepleiere jobber i større grad i spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det en større andel mannlige sykepleiere i spesialisthelsetjenesten sammenlignet med kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det beskrives videre at en av tre har en videreutdanning. De vanligste videreutdanningene er anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleier, som utgjør 15%.

SSB gir framskrivninger av etterspørsel for helsepersonell (HELSEMOD) og her angis det at for lavalternativet vil det i 2035 være en mangel på rundt 13 500 årsverk for sykepleiere (Hjemås et al., 2019). Det beskrives videre at den årlige veksten etter sykepleiere vil tilta fra og med 2021 etter hvert som store befolkningskull når opp i en alder hvor de er pleie- og omsorgstrengende.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021