Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Utdanningstilbud og geografisk spredning

Tabell 2 gir en oversikt over universitet og høgskoler som tilbyr både ABIOK-utdanning og AKS, eller tilbyr enten ABIOK-utdanning eller AKS. Tabellen viser at flere utdanningsinstitusjoner tilbyr både ABIOK og AKS, og at flest studenter tas opp til ABIOK-utdanning.

Tabell 2 Utdanningsinstitusjoner som tilbyr ABIOK-utdanning og/eller AKS-utdanning, samt uteksaminerte kandidater for 2020

Oppnådde kvalifikasjoner, 2020

ABIOK - uteksaminerte kandidater

AKS - uteksaminerte kandidater

Høgskolen i Innlandet

30

5

Høgskolen i Østfold

36

 

Høgskulen på Vestlandet

136

 

Lovisenberg diakonale høgskole

97

8

Nord universitet

28

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

30

14

OsloMet – storbyuniversitetet

62

 

Universitetet i Agder

37

 

Universitetet i Oslo

 

6

Universitetet i Stavanger

51

 

Universitetet i Sørøst-Norge

35

19

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

14

 

VID vitenskapelige høgskole

50

 

Tabell 3 viser utdanningsinstitusjoner som tilbyr eller har tilbudt AKS-utdanning mellom 2016 og 2020, og opptak av studenter. Tallene er innhentet fra utdanningsinstitusjonene direkte. Likevel kan det være dobbeltføringer av studenter på tvers av studieretninger. Tallene kan derfor ikke ses som absolutte, men tyder på en trend mot stabilt opptak av studenter. Tabell 3 viser at det årlig tas opp studenter til AKS-utdanning. Dette kan tyde på at det er et stabilt grunnlag for rekruttering av studenter til denne type mastergradsprogram nasjonalt sett, men utdanningsinstitusjonen rapporterer at de lokalt kan erfare variasjon i etterspørsel fra år til år. Etter dialog med utdanningsinstitusjonenes er det forventet at etterspørsel fortsetter. Tabell 3 viser også at det ikke er tilbud om AKS-utdanning ved utdanningsinstitusjoner nord for Trøndelag.

Tabell 3 Utdanningsinstitusjoner som tilbyr eller har tilbudt AKS-utdanning og opptak av studenter

Utdanningsinstitusjon

Opptak av studenter

2016

2017

2018

2019

2020

Høgskolen i Innlandet (Campus Elverum)

 

10

9

3

25

Lovisenberg diakonale høgskole. Studieretning: Allmennsykepleie

16

12

15

14

7

Uspesifisert studieretning

 

1

28

 

17

NTNU Campus Gjøvik. Studieretning: Avansert klinisk sykepleie

     

21

28

NTNU Uspesifisert studieretning

26

42

25

   

NTNU Campus Ålesund. Studieretning: Avansert klinisk sykepleie

     

5

11

NTNU Uspesifisert studieretning

9

12

8

1

 

NTNU Øya

     

1

 

Universitetet i Oslo (avansert geriatrisk sykepleie)

14

11

9

10

 

Universitetet i Sørøst-Norge (Campus Drammen)

24

17

16

31

25

Sum

89

105

110

86

113

* Tallene kan inneholde usikkerheter ved at studenter kan feilaktig være oppført flere steder.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021