Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.5Rekruttering, gjennomføring og bruk av praksis knyttet til avansert klinisk allmennsykepleie

Helsedirektoratet ba utdanningsinstitusjoner som tilbyr mastergrad innenfor avansert klinisk sykepleie om å rapportere på ulike forhold knyttet til rekruttering, studiemodell og bruk av praksis i studiet. Universitetet i Sørøst Norge, Høgskolen i Østfold, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk og NTNU sendte tilbake opplysninger om sine program.

Ut fra tilbakemeldingene vi fikk ser det ut til at mastergrad innenfor avansert klinisk sykepleie rekrutterer størstedelen av sine studenter fra kommunehelsetjenesten, men de fleste steder har en klar andel fra spesialisthelsetjenesten også. Alle har karakterkrav på gjennomsnittlig C fra bachelor i sykepleie og krav om relevant klinisk praksis (fra 2-3 år). De fleste utdanningsinstitusjonene melder om god rekruttering og kvalifiserte søkere til disse programmene, men at det kan variere fra år til år. Kullstørrelsen ved de fleste utdanningene ligger fra 20-30 studenter slik at det er relativt små kull. Det er ikke dokumentert hva som er årsaker til frafall, men flere av utdanningsinstitusjonene kommenterer at dette erfaringsmessig handler om at det er vanskelig for studentene å kombinere jobb og studier, eller at studentene endrer arbeidssted underveis og da velger å avslutte utdanning. Et studiested oppga at lang avstand til studiestedet førte til frafall.

Alle utdanningsinstitusjonene tilbyr enten valgfri fordypning eller ulike studieretninger etter en felles del.

Alle mastergradsprogrammene i avansert klinisk sykepleie tilbyr praksis i varierende omfang.  Praksisplasser reguleres gjennom intensjonsavtaler med praksis. Det benyttes praksisplasser både i kommuner og sykehus. Veiledere er ofte leger, men også tidligere studenter ved masterprogrammet (ferdig utdannet AKS). AKS-studentene kan også ha kortvarig praksis med fysioterapeut, ergoterapeut og farmasøyt som veileder. Da typisk en dag eller noen dager.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021