Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.2Kilder til informasjon

Skriftlig innspill fra aktørene er i hovedsak meldt inn via representanter i referansegruppen (referansegruppen listes i vedlegg 1) som ble opprettet tilknyttet utredningen, og gjennom to digitale samlinger for referansegruppen. I tillegg er synspunkter og erfaringer innhentet gjennom gruppesamtaler og andre møter med aktører som enten har meldt interesse for utredningen til Helsedirektoratet direkte og/eller er blant interessenter invitert inn i referansegruppearbeidet. 

De videre underkapitlene utdyper innspill, erfaringer og synspunkter som er løftet av aktørene. Det gis konstruerte sitater som illustrerer viktige momenter. De konstruerte sitatene er skrevet som utsagn for å vise et perspektiv som er løftet av en aktør, eksempelvis pasienter og brukere, ledere, sykepleiere, samarbeidene helsepersonell, og/eller fagpersoner innen utdanning. Det er ikke uttrykk for enkeltpersoners utsagn.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021