Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til utkast av Nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet og tid i ro. I tillegg til de oppgitte høringsinstansene, kan andre interessenter gi innspill.

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet: Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro.

Høringssvar sendes inn via Questback tilbakemeldingsskjema. Oversikt over spørsmålene til høringen finnes her. Ett innspill per organisasjon. 

Eventuelle andre høringssvar merkes med saksnummer 21/5913 og sendes til postmottak@helsedir.no. Høringsfristen er 11. august.

Mottatte høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider.

De faglige rådene blir publisert i digitalt format. Rådene i korttekst og utdypende tekst presenteres først, deretter "Praktisk – slik kan anbefalingen følges" og "Begrunnelse". Målgruppen for denne høringen er fagpersoner, ikke befolkningen for øvrig , se nærmere omtale nedenfor.

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på om rådene kan være nyttige i utviklingsarbeid om fysisk aktivitet eller stillesitting for ulike profesjoner. Dette kan være arbeid med tilrettelegging, informasjons- eller holdningsskapende arbeid. Det er videre ønskelig med innspill om justeringer av rådene og innspill knyttet til implementering og hvordan de ulike sektorene kan bidra i det arbeidet.

Helsedirektoratet ønsker videre tilbakemelding på (hvert råd) om:

 • Rådet
 • Utfyllende tekst til rådet
 • Praktisk informasjon om rådet
 • Begrunnelse av rådet

I kommunikasjon av rådene til befolkningen vil rådene nyanseres noe, slik vi gjør på helsenorge.no for eksisterende råd.

Bakgrunn

Helsedirektoratet utgir råd og retningslinjer. Dette arbeidet revideres med jevne mellomrom. Hensikten med denne høringen er å revidere Helsedirektoratets eksisterende råd om fysisk aktivitet og stillesitting fra 2014. Rådene fra 2014 tok utgangspunkt i Nordic Nutrition Recommendations 2012

WHO lanserte 26. november 2020 oppdaterte globale anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting for personer over fem år etter en global høringsrunde. Anbefalingene gjelder for barn (5-17 år), voksne (18-64 år), eldre (65 år og eldre), personer med kroniske sykdommer, gravide og kvinner i barsel, samt unge, voksne og eldre med nedsatt funksjonsevne.

WHOs anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting for barn under fem år (2019) er delt opp etter aldersgruppene 0-1 år, 1-2 år og 3-4 år.

De reviderte rådene baserer seg på WHOs nye anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting for barn under fem år (2019) og WHOs anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting for personer over fem år (2020).

WHOs rapporter (2019 og 2020) med anbefalinger ligger til grunn for høringsutkastet av Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro.

Innhold

Høringsutkastet for Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro er inndelt etter følgende aldersgrupper:

 • 0-4 år
 • 5-17 år
 • 18-64 år
 • 65 år og eldre

WHO har over 20 forskjellige råd for hver av disse aldersgruppene. Helsedirektoratet har sammenfattet disse til omtrent 10 forskjellige hovedråd med nyanseringer innenfor de ulike aldersgruppene. Eksempelvis vil det under eldre fremgå at eldre anbefales å utføre styrketrening og spesifikk balanse- og styrketrening for å forebygge fall.

Per i dag har Norge samme anbefalinger for alle barn 0-18 år. Det er behov for en nærmere nyansering av de norske rådene for de yngste aldersgruppene.

Med bakgrunn i revidert kunnskapsgrunnlag, skiller de nye rådene seg noe fra de eksisterende rådene. Nedenfor er noen endringer:

 • Mer nyanserte råd for de yngste, 0-4 år, herunder råd om skjermtid.
 • I aldersgruppen 5-17 år er det gjort en justering av at det anbefales i gjennomsnitt 60 minutters daglig fysisk aktivitet i løpet av uken, eksisterende råd er 60 minutter hver dag.
 • De nye rådene om fysisk aktivitet for voksne og eldre er noe justert når det gjelder tiden som anbefales.
 • Det fremheves videre for voksne og eldre at all fysisk aktivitet i hverdagen er viktig, også aktivitet av lav intensitet, spesielt for personer som har et lavt aktivitetsnivå.
 • Rådene om tid i ro for voksne og eldre er nyansert, og behovet for regelmessig fysisk aktivitet fremheves for dem som sitter mye.
 • Den tidligere anbefalingen om at aktiviteten bør være av minst 10 minutters varighet er tatt bort, all aktivitet teller.

Mye av rådene er ellers like fra eksisterende råd. De generelle anbefalingene for alle kan oppsummeres med bruk mer tid til fysisk aktivitet og mindre tid i ro.

Høringsinstanser

 • Aktivitetsalliansen
 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • Alle landets statsforvaltere
 • Fylkeskommuner
 • Høgskoler og universiteter
  • Nord universitet
  • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • UiT Norges arktiske universitet
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Stavanger
  • OsloMet
  • Høgskulen Vestlandet
  • Høgskulen Innlandet
  • Høgslulen østfold
  • Høgskolen Kristiania
  • Norges idrettshøgskole
  • Diakonhjemmet Oslo
  • Samisk høgskole
 • Den norske legeforening
 • Diabetesforbundet
 • Elevorganisasjonen
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Folkehelseinstituttet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friluftsrådenes Landsforbund
 • Fellesorganisasjonen
 • Helsetilsynet
 • Islamsk råd Norge
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Kreftforeningen
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Mental Helse
 • Mental Helse Ungdom
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norsk Friluftsliv
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Norges idrettsforbund
 • Norges speiderforbund
 • Organisasjonen voksne for barn
 • Pensjonistforbundet
 • Press
 • Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
 • Rådet for psykisk helse
 • Røde kors
 • Røde Kors Ungdom
 • Syklistenes landsforening
 • Tverga
 • Utdanningsdirektoratet
 • Vegdirektoratet
 • Virke Trening

Først publisert: 11.05.2021 Sist faglig oppdatert: 11.05.2021 Se tidligere versjoner