Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapporter og utredninger

Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling

Velferdsteknologi som verktøy under covid-19

Rapporter fra pågående utprøvinger

Velferdsteknologisk knutepunkt

Digital hjemmeoppfølging

Utprøving av digital hjemmeoppfølging, tidligere medisinsk avstandsoppfølging, er en del av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram, som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS. Helsedirektoratet er prosjekteier. Utprøvingen gjennomføres i seks lokale prosjekter fra 2018-2021, og evalueres av forskere ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO), Oslo Economics (OE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet (NSDM).

Denne første evalueringsrapporten beskriver utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging i oppstartfasen. Når datainnsamlingen til denne evalueringsrapporten ble gjort i oktober 2019 hadde prosjektene inkludert pasienter til utprøvingen mellom en og åtte måneder. Rapporten beskriver hvordan medisinsk avstandsoppfølging er organisert i de lokale prosjektene, kjennetegn ved deltakerne i utprøvingen ved oppstart, samt tidlige brukererfaringer. I neste evalueringsrapport, som vil foreligge i mai 2021, vil en foreløpig effektanalyse av medisinsk avstandsoppfølging inngå.

Fra UiO har Tor Iversen, Geir Godager, Øyvind Snilsberg og Erik Lønnmark Werner deltatt i arbeidet med rapporten. Fra OE har Susanna Sten-Gahmberg, Kine Pedersen, Hanna Isabel Løyland, Ingrid Gaarder Harsheim og Erik Magnus Sæther deltatt. Fra UiT har Birgit Abelsen deltatt. Tor Iversen er faglig ansvarlig for evalueringen, og Susanna Sten-Gahmberg er prosjektleder.

Rapporter fra tidligere utprøving av medisinsk avstandsoppfølging  

Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Sosial, digital kontakt

Rapporten "Sosial digital kontakt - et år etter" fra Nasjonalt senter for e-helseforskning, viser at eldre kursdeltakere er tilfredse med det de lærte – ett år etter at de fikk opplæring i bruk av teknologiske verktøy.

I 2016 startet Nasjonalt velferdsteknologiprogram prosjektet "Sosial digital kontakt for å redusere ensomhet blant eldre".

Flere frivillige organisasjoner fikk tilskudd fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram til utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre. Norges Blindeforbund, Pensjonistforbundet, Norges Røde Kors, Seniorsaken og Seniorsmart deltok i utprøvingen, som ble fulgt av forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

I en ny kvalitativ undersøkelse gjennomført på slutten av 2018, har forskerne snakket med de samme deltakerne som også ble intervjuet etter kurs i digitale verktøy ett år tidligere. Formålet var å finne ut hvordan gikk med teknologibruken etter opplæringen.

Behov for teknologi motiverer

  • Noen fortsetter å bruke det de har lært.
  • Mange vegrer seg mot bruke teknologi.
  • Deltakerne får i liten grad tilbud om repetisjonskurs eller annen form for påfyll.
  • Eldre motiveres av faktiske behov for å lære, både praktisk og sosialt.
  • Trygghet er viktig og henger sammen med muligheter til repetisjon og oppfølging.
  • De eldre føler de er til bry når de må be pårørende om hjelp med teknologi.
  • De eldre ønsker seg en-til-en-opplæring og hjelp fra skoleelever.

Repetisjon er nøkkel til suksess

De største barrierene eldre som skal bruke teknologi opplever, er redsel for å gjøre feil, manglende repetisjon og oppfølging, følelse av å være til bry hvis de trenger hjelp og ergonomiske utfordringer med tastatur eller dårlig skjermbelysning. De eldre som ble intervjuet trekker frem følgende suksesskriterier for at opplæringen skal lykkes: Repetisjonskurs i små grupper, tilrettelegging for kontakt mellom deltakerne etter krus, responssenter hvor de eldre kan få hjelp med teknologi og gratis kurs.

Gevinstrealiseringsrapporter

Utprøving 2013-2016

Responstjenester

Metode for tjenesteinnovasjon

Andre dokumenter

Først publisert: 05.05.2019 Sist faglig oppdatert: 11.05.2021 Se tidligere versjoner