Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapporter og andre publikasjoner

Rapporter, filmer og andre lenker.

Den kommende helseteknologiordningen

Regjerningen har i Hurdalsplattformen meldt det det vil komme en helseteknologiordning for innføring av journalsystemer og velferdsteknologi i kommunene. Direktoratet for e-helse har, i samarbeid med Helsedirektoratet og KS, publisert første løypemelding om hvordan ordningen kan innrettes. 

Velferdsteknologi som verktøy under covid-19


Digital hjemmeoppfølging - film


Digital hjemmeoppfølging

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har gjennomført utprøving av digital hjemmeoppfølging (tidligere medisinsk avstandsoppfølging) i perioden 2018 – 2021. Utprøvingen har vært gjennomført i seks lokale prosjekter; Bodø, Stad, Ullensaker/Gjerdrum, Larvik, Oslo (Bydel Sagene, Bydel Grünerløkka, Bydel Gamle Oslo og Bydel St. Hanshaugen) og Agder ved Kristiansand, Arendal og Farsund. I utprøvingen har kommuner samarbeidet med fastleger og spesialisthelsetjenesten om utvikling av tjenesteforløp og gjennomføring av prosjektet. Utprøvingen har vært et utviklingsprosjekt som er evaluert av forskere ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO), Oslo Economics (OE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet (NSDM). Evalueringen har vært gjennomført med en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe (randomisert kontrollert studie).

Formålet med utprøvingen har vært å få tilstrekkelig kunnskap til komme med nasjonale anbefalinger. Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging, sluttrapport fra utprøving 2018-2021 ved forskerne er nå publisert, sammen med en sluttrapport fra det nasjonale prosjektet. Sistnevnte rapport oppsummerer erfaringer og anbefaleringer fra det nasjonale prosjektet, og i vedlegg og lenker ligger sluttrapport fra de lokale prosjektene. Underveis i utprøvingen har forskere gitt ut to delrapporter. Den første evalueringsrapporten beskriver utprøvingen av digital hjemmeoppfølging i oppstartfasen, mens den andre blant annet har en foreløpig effektanalyse

Fra UiO har Tor Iversen, Geir Godager, Øyvind Snilsberg og Erik Lønnmark Werner deltatt i arbeidet med rapporten. Fra OE har Susanna Sten-Gahmberg, Kine Pedersen, Hanna Isabel Løyland, Ingrid Gaarder Harsheim og Erik Magnus Sæther deltatt. Fra UiT har Birgit Abelsen deltatt. Tor Iversen er faglig ansvarlig for evalueringen, og Susanna Sten-Gahmberg er prosjektleder.

Rapporter fra tidligere utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

Velferdsteknologi til barn og unge med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har gjennomført utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Prosjektet gikk over i spredningsfasen i 2021 og målgruppen ble utvidet med voksne i revidert nasjonalbudsjett 2021.

Sosial kontakt og økt digital helsekompetanse for eldre

I 2016 startet Nasjonalt velferdsteknologiprogram prosjektet "Sosial digital kontakt for å redusere ensomhet blant eldre". 

Flere frivillige organisasjoner fikk tilskudd fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram til utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre. Norges Blindeforbund, Pensjonistforbundet, Norges Røde Kors, Seniorsaken og Seniorsmart deltok i utprøvingen, som ble fulgt av forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

I en kvalitativ undersøkelse gjennomført på slutten av 2018, snakket forskerne med de samme deltakerne som også ble intervjuet etter kurs i digitale verktøy ett år tidligere. Formålet var å finne ut hvordan gikk det med teknologibruken etter opplæringen.

Først publisert: 08.08.2023 Sist faglig oppdatert: 16.01.2023 Se tidligere versjoner