Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger i kommunene

Innovative anskaffelsesprosesser som er enklere å gjennomføre og brukt på en ny måte gir lavere risiko for dårlig tjenester.

Nasjonalt program for leverandørutvikling (innovativeanskaffelser.no) bistår lokale offentlige innkjøpere og tilbyr workshop i smartere innkjøp for ledere, fagledere og innkjøpere.

Leverandørutviklingsprogrammet er en viktig strategisk og praktisk samarbeidspart for Velferdsteknologiprogrammet. Programmene samarbeider om flere felles anskaffelser for kommunene både i og utenfor programmet. Arbeidet organiseres slik at en kommune leder anskaffelsen, andre kommuner bidrar i arbeidet med gjennomføring av anskaffelsen.

Samarbeidsprosjektene og effekten av dem ble evaluert i 2017. Resultatene viser at selv om anskaffelsesprosessen tar lengre tid opplever kommunene at det å gjøre anskaffelsen i fellesskap gjør prosessen og resultatet bedre enn om de skulle gjennomført dette alene.

Pågående anskaffelser

Avsluttede anskaffelser

Først publisert: 16.01.2015 Sist faglig oppdatert: 26.04.2019 Se tidligere versjoner