Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Myelomatose

Anbefalinger:

  • Diagnose og behandlingsindikasjon settes etter 2014-kriteriene, og krever biopsi av enten benmarg eller plasmacytom.
  • Risikostratifisering av utredningen anbefales med FISH, ISS og R-ISS.
  • Høydosebehandling med stamcellestøtte anbefales som en del av førstelinjebehandlingen hos pasienter under 70 år uten betydelig komorbiditet.
  • For pasienter over 70 år eller med betydelig komorbiditet, anbefales VRd.
  • Det anbefales å endre behandling ved biokjemisk tilbakefall eller klinisk tilbakefall.
  • Anbefalte behandlingslinjer: Velcade-Revlimid-dex => Daratumumab-Velcade dex => Karfilzomib-dex => Pomaolidomid-dex => Belantamabmafodotin
  • Det anbefales zoledronsyre 4 mg i.v. hver 4. uke i 2 år. Hvis pasienten oppnår VGPR kan behandling avsluttes etter minst 1 års behandling. Deretter eventuelt re-oppstart ved skjelettprogresjon.
    • Denosumab kan vurderes ved kontraindikasjon for zoledronsyre.

8.1. Diagnostiske kriterier

8.2. Solitært plasmacytom

8.3. Plasmacelleleukemi

8.4. Avgrensing mot andre relevante sykdommer

8.5. Utredning av myelomatose

8.6. Bildediagnostikk ved myelomatose

8.7. Makrofokal sykdom

8.8. Anbefalinger for utredning

8.9. Nivåer og rekkefølge på utredning

8.10. Oppfølging av MGUS, ulmende myelomatose og plasmacytomer

8.11. Stadieinndeling og prognose

8.12. Behandling

8.13. Generelt om behandlingsdoser, dosereduksjoner og seponering

8.14. Behandling av tilbakefall

8.15. Tromboseprofylakse

8.16. Veiledende dosejusteringer ved benmargs- og nyresvikt

8.17. Strålebehandling

8.18. Situasjoner hvor strålebehandling, kirurgisk behandling og kjemoterapi vurderes opp mot hverandre

8.19. Støttebehandling

8.20. Behandling av hypercalcemi

8.21. Vurdering av behandlingsrespons og kontroll

8.22. «Minimal residual disease» (MRD)

Siste faglige endring: 17. april 2024