Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.12. Behandling

Nye Metoder

Nye metoder er et nasjonalt system for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten. Det er de regionale helseforetakene som eier Nye metoder. Stortinget har vedtatt å lovfeste prioriteringskriteriene og at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Handlingsprogrammene omtales medikamenter og kombinasjoner på bakgrunn av evidens fra kliniske studier, og det informere som finansiering. Et handlingsprogram kan ikke anbefale legemidler eller andre metoder som ikke har offentlig finansiering.

Metoder som er til vurdering skal som hovedregel ikke tas i bruk i norske sykehus. De regionale fagdirektørene har utarbeidet to prosedyrer for unntak fra bestemmelsen, en for grupper av pasienter og en for enkeltpasienter. Se Unntaksordning (nyemetoder.no).

Tabell 8.1: Oversikt over nye behandlinger som har markedsføringstillatelse fra EMA/DMP og deres status i Nye metoder/Beslutningsforum

Medikament

Indikasjon

Administrajon

Sak i NyeMetoder

d

1. linje ikke HMAS

Sc + po

 Refundert

Lenalidomid - Indikasjon V (nyemetoder.no)

Kar/d

 

 

Kar/len/d

Kar/dara/d

Fra 1. relaps

 

 

Fra 1. relaps

Fra 1. relaps

iv 30 min

Refundert

Karfilzomib (Kyprolis) og deksametason (nyemetoder.no) Karfilzomib (Kyprolis) (nyemetoder.no)

Daratumumab (Darzalex), karfilzomib (Kyprolis) og deksametason (nyemetoder.no)

Elo/len/d

Elo/pom/d

Fra 1. relaps

Fra 2. relaps

iv 30 min

Refundert fra 3.relaps

Under vurdering

Ixa/len/d

Fra 1. relaps

Po

Refundert fra 3. relaps

Dara

Dara/len/d

Dara/len/d

Dara/V/d

Dara/VMP

Dara/VTd

2. relaps

1. relaps

1. linje ikke HMAS

1. relaps

1. linje ikke HMAS

1. linje før HMAS

sc

Refundert

Kan brukes

Under vurdering

Refundert

Under vurdering

Under vurdering

Len

Vedlikehold etter høydosebehandling

Po

Refundert

Len/d

1. linje ikke HMAS

Po

Refundert

Pom/d

Pom/Vel/d

2. relaps

1. relaps

Po

Refundert

Kan brukes

Isa/Pom/d

Isa/Kar/d

2. relaps

1. relaps

i.v. 4-5-timer

Under vurdering

Refundert
Isatuksimab (Sarclisa) - Indikasjon II (nyemetoder.no)

 Teclistamab

 3.relaps

 s.c.

Under vurdering

 Cilta-cel

 3.relaps

 i.v.

Under vurdering

Xgeva (Denusomab)

Forebyggende mot skjeletthendelser

Sc

Refundert

Status per 17.04.2024. Oppdateringer kan sjekkes på nyemetoder.no

Forkortelser
ForkortelseForklaring

D eller Dex

Dexametason

Dara

Daratumumab

Elo

Elotuzumab

Isa

Isatuximab

Ixa

Ixazomib

Kar

Carfilzomib

Len

Lenalidomid (Revlimid)

Len-Dex

Lenalidomid-Deksametason

M

Melfalan

MPV

Melfalan-Prednisolon-Bortezomib

P

Prednisolon

Pan

Panobinostat

Pom

Pomalidomid

R

Revlimid

V

Bortezomib (Velcade)

VMP

bortezomib-melfalan-prednison

VRD

bortezomib-lenalidomid-deksametason

VTD

bortezomib-thalidomid-deksametason

Siste faglige endring: 17. april 2024