Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.15. Tromboseprofylakse

Tromboseprofylakse ved thalidomid, lenalidomid og pomalidomid:

  • Acetylsalicylsyre 75 mg. Hvis pasienten har høy tromboserisiko bør warfarin, DOAC eller lavmolekylært heparin (enoxaparin 40 mg eller ekvivalent) brukes.

Siste faglige endring: 21. desember 2023