Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.9. Nivåer og rekkefølge på utredning

Lavrisikoutredning (MGUS mer sannsynlig diagnose)

Hvilke pasienter:

 • Normal lettkjederatio, IgG m-komponent <15 g/l, ingen symptomer.

Hva skal gjøres:

 • Blod- og urinprøver (se avsnitt MGUS)
 • Anamnese på symptomer fra myelomatose og/eller amyloidose
 • Ikke benmarg eller radiologisk undersøkelse

Høyrisikoutredning

Hvilke pasienter.

 • Abnormal lettkjederatio eller
 • IgG m-komponent >15 g/l eller
 • IgA m-komponent eller
 • Plasmacytom eller
 • Mistenkt relaterte symptomer

Hva skal gjøres:

MR helkropp gjøres (ev. columna og bekken hvis ikke tilgjengelig) hos pasienter med >10 % plasmaceller i biopsi, men som ikke fyller kriterier for behandlingskrevende myelomatose.

Fullutredning

Hvilke pasienter:

 • Pasienter som har påvist behandlingskrevende myelomatose
 • Nyhenviste pasienter med «sikker» behandlingskrevende myelomatose
 • Pasienter med påviste plasmacytomer med klonal sykdom i benmargen
 • Pasienter med ulmende myelomatose

Hva skal gjøres:

 • Utredning som under «høyrisikoutredning»
 • Virusserologi for HBV, HCV og HIV
 • FISH av benmarg
 • Biobanking om mulig

Andre undersøkelser:

Flowcytometri: Fordi minimal restsykdom (MRD)-vurdering ved flowcytometri har blitt mer vanlig, er det ønsket fra flowcytometrimiljøet at det tas en baseline flowcytometri av pasienter i førstelinje. Hvorvidt dette kan gjøres må avklares lokalt.

PET ved diagnose, og hvordan dette endrer seg etter behandling, gir prognostisk informasjon, og kan være aktuelt på enkelte sykehus.

Siste faglige endring: 21. desember 2023