Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.10. Oppfølging av MGUS, ulmende myelomatose og plasmacytomer

MGUS

Det anbefales oppfølging hos fastlege etter 6 måneder og deretter årlig. Følgende prøver bør følges: Hb, kreatinin, calcium, NT-pro-BNP, ALP, S-elektroforese, frie lette kjeder, U-albumin.

Lav terskel for radiologiske undersøkelser, og tilbakehenvisning ved dynamikk i prøvene. Husk symptomer og funn tydende på AL-amyloidose, viktigst er albuminuri og forhøyet NT-pro-BNP.

Plasmacytomer etter behandling og ulmende myelomatose

Det anbefales oppfølging ved hematologisk poliklinikk hver 3. måned med standard blod- og urinprøver.

I tillegg, radiologisk oppfølging:

  • Solitært ekstramedullært plasmacytom: FDG-PET/CT årlig i 5 år
  • Solitært plasmacytom utgående fra skjelett: MR helkropp årlig i 5 år
  • Ulmende myelomatose med én MR lesjon: Alternerende MR helkropp og CT skjelett hver 6. mnd
  • Ulmende myelomatose uten MR-lesjoner: Årlig MR helkropp. Kan avsluttes etter 5 år ved stabile forhold.

Siste faglige endring: 21. desember 2023