Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.16. Veiledende dosejusteringer ved benmargs- og nyresvikt

Pegylert G-CSF bør alltid prøves for å opprettholde doseintensitet.

Ved nyresvikt

Melfalan 25–50 % reduksjon ved GFR 30–50 ml/min, 50–75 % reduksjon ved eGFR<30 ml/min.

Cyklofosfamid er upresist rapportert i litteraturen, 25–50 % reduksjon er anbefalt ved 25–75 % reduksjon av clearance.

Bortezomib, bendamustin, carfilzomib, daratumumab og pomalidomid kan gis i full dose ved nyresvikt, men det er mindre erfaring ved alvorlig nyresvikt (GFR<10 ml/min).

Revlimid kan startes i 15 mg ved eGFR <30 ml/min, men man må følge celletall og kreatinin ukentlig i startfasen.

Siste faglige endring: 21. desember 2023