Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.11. Stadieinndeling og prognose

Det fins mange prognostiske markører. ISS er mest brukt og kan anvendes hos alle pasienter, også ved høydosebehandling og nedsatt nyrefunksjon. R-ISS (revised-ISS) er utarbeidet for pasienter behandlet initialt med IMIDs og proteasomhemmere.

ISS og FISH skal tas hos alle pasienter, og er et kvalitetsmål i kreftregisterets årlige rapport for B-cellesykdommer.

Internasjonalt prognostisk stadium (ISS)

Stadium I

S-β2 mikroglobulin <3,5 mg/l og S-albumin ≥35 g/l

Stadium II

Verken I eller II

Stadium III

S-β2 mikroglobulin ≥5,5

Revidert-Internasjonalt prognostisk stadium (R-ISS)

R-ISS stadium I

ISS stadium I og normal LD og ikke høyrisiko FISH (del17p, t(4;14), t(14;16)

5 års overlevelse 82 %

R-ISS stadium II

Verken R-ISS I eller R-ISS III

62 %

R-ISS stadium III

ISS III og samtidig høy LD eller pos del17p, t(4;14) eller t(14;16).

40 %

Siste faglige endring: 21. desember 2023