Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Myelodysplastisk syndrom/neoplasi (MDS) og kronisk myelomonocytt-leukemi (KMML)

12.1. Introduksjon (MDS)

12.2. Diagnostikk, utredning og klasifikkasjonssystemer (MDS)

12.3. Prognostiske scoringssystemer (MDS)

12.4. Behandling og oppfølging - sammendrag (MDS)

12.5. Immunsuppresjon (MDS)

12.6. Jernchelering (MDS)

12.7. Trombocytopeni (MDS)

12.8. Neutropeni og infeksjonsprofylakse (MDS)

12.9. Allogen stamcelletransplantasjon (allo-HCT) ved MDS

12.10. Hypometylerende behandling (MDS)

12.11. AML-lignende kjemoterapi (MDS)

12.12. Lavdosert kjemoterapi (MDS)

12.13. Studier (MDS)

12.14. Introduksjon KMML

12.15. Diagnostikk, utredning og klasifikkasjonssystemer (KMML)

12.16. Prognostiske scoringssystemer (KMML)

12.17. Behandling og oppfølging - sammendrag (KMML)

12.18. Allogen stamcelletransplantasjon ved KMML

12.19. Autoimmune – og inflammatoriske sykdommer assosiert med MDS og KMML

12.20. Medikamenter ikke registrert for MDS eller KMML

Siste faglige endring: 21. desember 2023