Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.14. Introduksjon KMML

Definisjon

KMML er en undergruppe av myelodysplastiske/​myeloproliferative neoplasier (Khoury et al., 2022). KMML kjennetegnes av monocytose med varierende grad av  myeloproliferative og myelodysplastiske trekk. Det er sentralt å utelukke andre årsaker til monocytose (infeksjoner, autoimmune sykdommer mm). Hos ca 25% av KMML pasientene sees ledsagende autoimmunitet/systemisk inflammasjon (Moreno Berggren et al., 2021; Zahid et al., 2017).

I  WHO 2016 klassifikasjonen ble KMML definert ved persisterende monocytose  i perifert blod ≥ 1 x109/L (>3 mnd) og monocyttene måtte utgjøre utgjøre ≥ 10 % av leukocyttene  I WHO 2022 klassifikasjonen er den absolutte grensen for monocytter senket til ≥ 0,5 x109/L, mens det opprettholdes at monocyttene skal utgjøre ≥ 10 % av leukocyttene i perifert blod. Det er ikke lenger krav om persisterende monocytose > 3 mnd (Khoury et al., 2022). De diagnostiske kriteriene avviker noe mellom ICC  og WHO 2022 (Arber et al., 2022). Se tabell 2.1.2 for klassifisering i henhold til WHO 2016, WHO 2022 og ICC 2022.

Tabell 2.1.1: WHO 2016/WHO 2022/ICC 2022 Definisjon av KMML

 

WHO 2016

WHO 2022

ICC 2022

Hovedkriterier

 1. Persisterende absolutt (≥1 x109/L) (> 3 mnd) og relativ (≥ 10 %) monocytose i perifert blod
 2. < 20 % blaster (inkludert promonocytter) i PB og BM
 3. Oppfyller ikke kriteriene for KML eller andre MPN
 4. Ved samtidig eosinofili: Ikke påvist tyrosinkinase fusjoner
 5. Dysplasi i en eller flere myeloide cellerekker

 

 1. Persisterende absolutt (≥0,5 x109/L) og relativ (≥ 10 %) monocytose i perifert blod
 2. < 20 % blaster (inkludert promonocytter) i PB og BM
 3. Oppfyller ikke kriteriene for KML eller andre MPN
 4. Oppfyller ikke kriterier for myeloide/lymfoide neoplasmer med eosinofili og tyrosinkinase fusjoner
 1. Absolutt (≥0,5 x109/L) og relativ (≥ 10 %) monocytose i perifert blod
 2. < 20 % blaster (inkludert promonocytter) i PB og BM
 3. Benmargsfunn med morfologi som ved KMML og ikke AML, MPN eller andre tilstander med assosiert monocytose
 4. Ikke BCR-ABL eller genetiske avvik som ved myeloide/lymfoide neoplasmer med eosinofili og tyrosinkinase fusjoner
 5. Påvist klonalitet i form av avvikende cytogenetikk og/eller myeloid mutasjon med minst 10% allel frekvens
 6. Cytopeni, definert som ved MDS

Bi kriterier

 

 1. Dysplasi ≥1 myeloid cellerekke som utgjør ≥10% av cellene i affisert cellerekke
 2. Påvist klonalt eller molekylært avvik
 3. Økt andel klassiske monocytter (>94%) ved immunfenotyping

 

Diagnose krav

De 4 første kriteriene må være til stede. Punkt 5 kan mangle hvis de 4 første og et av de følgende er tilstede:

 • Monocytosen har persistert > 3 måneder og andre årsaker er utelukket
 • Det er påvist klonalt eller molekylært avvik

Alle hovedkriterier må være til stede.

 • Hvis monocytose ≥1 x109/L må minst 1 bikriterium være til stede
 • Hvis monocytose ≥0,5 x109/L og <1 x109/L, må bi- kriteriene 1 og 2 være til stede

 

I tilfeller uten påvist klonalitet kreves monocytose (≥1 x 109/L) og

 • Økt andel blaster/promonocytter ≥2% i PB og/eller ≥ 5% i BM eller
 • morfologisk dysplasi eller
 • avvikende immunfenotype forenlig med KMML

 

Forekomst og etiologi

KMML er en sjelden sykdom med insidens ca. 0.4/100 000/år (Pleyer et al., 2021). Den rammer primært eldre > 60 år, median alder ved diagnosetidspunkt er 73–75 år, og den er hyppigere hos menn enn hos kvinner (ratio rundt 2:1). 10 % av tilfellene er terapi-relatert (Patnaik et al., 2022).

Siste faglige endring: 21. desember 2023