Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.11. AML-lignende kjemoterapi (MDS)

Bakgrunn

Tallrike studier med intensiv kjemoterapi, få randomiserte, er ved høy-risk MDS vist å gi høyere sannsynlighet for komplett remisjon (CR; 40-60%) enn azacitidin, men toksisiteten er høy, varighet av remisjonen kort, og det fins ikke evidens for å gi konsolideringskurer (Hast et al., 2003; Knipp et al., 2007; Vittayawacharin et al., 2023).

Siste faglige endring: 21. desember 2023