Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.17. Behandling og oppfølging - sammendrag (KMML)

Vurder først om det er:

 • behandlingsindikasjon
 • aktuelt med allo-HCT

Behandlingsindikasjon:

 • Feber, vekttap / avmagring, symptomatisk splenomegali, cytopeni, leukocytose og sykdomsprogresjon med økende blasttall.
 • Andre leukemiske manifestasjoner, som gingival hyperplasi, leukemiske infiltrater i huden, lavgradig DIC eller alvorlig DIC-fibrinolyse og autoimmune fenomener
 • Ulike forhold knyttet både til pasients helsetilstand som alder, funksjonsnivå, komorbiditet, kognitiv funksjon, livskvalitet og forventninger og også bør vurderes ved valg av behandling (Patnaik et al., 2022).

Avvente behandling/observasjon/oppfølgning hos:

Asymptomatiske pasienter med  cytopenier uten blastøkning og uten vesentlig leukocytose. Det er ingen definerte cytopeninivåer for behandlingsstart, men ofte brukes samme kriterier som ved MDS: Hb <10 g/L, trombocytter < 30 x 109/L eller blødning.

Behandlingsalgoritme ved KMML:

 • Vurder kurativ behandling med allo-HCT hvis akseptabel  komorbiditet
  Ingen øvre aldersgrense, men vurder nøye forventet effekt opp mot risikofaktorer
 • For transplantasjonsaktuell pasient, ikke vent med forberedende tiltak eller forbehandling
 • Ønsket blasttall før allo-HCT < 5 %

Ikke-transplantasjonsaktuelle pasienter:

 • Vurder om pasienten kan delta i studie
 • MD-KMML: Vurder behandling med AZA
 • MP-KMML: Hydroxyurea ev. kombinert AZA
 • Lav-risk KMML og anemi: ESA (som ved MDS)
 • Gi støttebehandling. Oppretthold akseptabel Hb. Tenk livskvalitet!
 • Endelig behandlingsvalg er pasientens etter god informasjon 

Siste faglige endring: 21. desember 2023