Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.8. Neutropeni og infeksjonsprofylakse (MDS)

Injeksjoner med granulocytt-stimulerende faktor (G-CSF) kan vurderes profylaktisk til pasienter med neutropeni og recidiverende alvorlige infeksjoner. Publiserte data er begrensede. Det kan også vurderes å gi dette sammen med azacitidin behandling ved alvorlig neutropeni. Langtidsvirkende G-CSF har ikke blitt evaluert ved MDS og anbefales ikke.

Siste faglige endring: 21. desember 2023