Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Akutt myelogen leukemi (AML)

4.1. Utredning og diagnostikk ved akutt myelogen leukemi

4.2. Behandling av akutt myelogen leukemi (ikke-APL-varianter)

4.3. Håndtering av pasienter med akutt promyelocyt leukemi (APL)

4.4. Definisjoner

4.5. Epidemiologi og patogenese

4.6. Diagnostikk og klassifisering av AML

4.7. Prognostisk vurdering av pasienter med AML

4.8. Generelle retningslinjer for intensiv AML terapi

4.9. Intensiv induksjonsbehandling ved ikke-APL varianter av AML

4.10. Konsoliderende AML terapi etter oppnådd komplett remisjon

4.11. Allogen stamcelletransplantasjon

4.12. Behandlings hos pasienter med FLT3 positiv AML

4.13. Minimal restsykdom (MRD, Minimal Residual Disease)

4.14. Spesielle situasjoner

4.15. Behandling av primært refraktær og tilbakefall av AML

4.16. Sykdomsstabiliserende og palliativ behandling av AML

4.17. Klassifikasjon, diagnostikk og prognosevurdering ved akutt promyelocytleukemi (APL)

4.18. Støttebehandling ved akutt promyelocyttleukemi

4.19. Behandling av pasienter med lavrisiko APL

4.20. Behandling av pasienter med høyrisiko APL

4.21. Behandling av APL residiv

4.22. Komplikasjoner ved behandling med ATRA og ATO

4.23. Vedlegg 1. HCT-comorbidity index (Sorror et al., 2005)

4.24. Vedlegg 2. EBMT score (Gratwohl et al., 2009)

4.25. Vedlegg 3. RIC-score (Versluis et al., 2015)

4.26. Vedlegg 4. Estimering av tidlig mortalitet hos pasienter over 70 år som får intensiv induksjonsbehandling for AML (Kantarjian et al., 2010)

Siste faglige endring: 17. april 2024